Nationaal Park Hoge Kempen (NPHK) nog eens bezocht

“Op donderdag 13 april 2023 hebben Sonja en ik nog eens het Nationaal Park Hoge Kempen (NPHK) in Maasmechelen en Dilsen-Stokkem (Limburg) bezocht”, zegt Ludwig Vandenhove.
“We hebben er een flinke wandeling gemaakt.

Het blijft de moeite waard.

Het NPHK is het eerste nationaal park in België, een uniek natuurgebied van meer dan 12 000 hectaren. (1)

 

Ik blijf mij soms afvragen waarom mensen zover naar het buitenland op reis gaan, terwijl er dichtbij in ons eigen Limburg zoveel moois en natuur te zien is.
Hoeveel Limburgers zullen het NPHK al bezocht hebben?
Voor alle duidelijkheid: iedereen is uiteraard vrij om daar zelf over te beslissen.
Covid19 heeft weliswaar het binnenlands toerisme een serieuze boost gegeven.

Ik ben blij en fier dat ik in mijn periode als Limburgs gedeputeerde van Groen, Klimaat en Leefmilieu heb kunnen meewerken aan de uitbouw van dit NPHK, waar ik ondervoorzitter van was.
Het waren niet altijd gemakkelijke beslissingen, waarbij het belang moest afgewogen worden tussen enerzijds natuur en anderzijds andere belangrijke functies, zoals industrie, recreatie, toerisme, zorg en wonen.
Gelukkig waren er niet al teveel problemen met landbouw, omdat de activiteiten in en rond het NPHK nogal beperkt zijn gezien de kwaliteit van de grond.

 

Limburg moet dat Nationaal Park koesteren met de diverse toegangspoorten, de verschillende beschermde natuurgebieden en de vijf Natura 2000-gebieden met hoogst waardevolle Europese natuur.

Er moeten altijd compromissen gemaakt worden in onze gemengde economie. Zo hebben sommigen kritiek op Terhills en Terhills Resort, uitgebaat door Center Parcs, waar personen en gezinnen kunnen verblijven.
Hetzelfde geldt voor Terhills Cablepark.
Deze initiatieven verstoren enigszins de echte natuurbeleving. Maar de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) moet nu eenmaal ook opbrengsten kunnen regenereren om alle investeringen te kunnen dragen in dit ruime gebied.

 

Wie het Limburgse Nationaal Park nog niet bezocht heeft, kan ik enkel maar aanraden om dat te doen.

Het is positief dat de Vlaamse regering in het regeerakkoord ingeschreven heeft om in Vlaanderen vier Nationale Parken en  drie Landschapsparken tegen eind 2023 te erkennen.
Maar de realisatie op het terrein loopt niet van een leien dakje
.
Blijkbaar hebben de Boerenbond (BB) en met hen de lokale cd&v-bestuurders na het stikstofakkoord hier hun volgend strijdpunt tegen van gemaakt.

Afwachten! Spijtig nochtans, want het is mijn overtuiging dat Nationale Parken en zeker Landschapsparken complementair aan landbouwactiviteiten kunnen zijn en dat zij net kunnen zorgen voor een meer evenwichtige plattelandsontwikkeling met alle socio-economische voordelen van dien (2). Het kan tevens een mogelijk (gedeeltelijk) verdienmodel zijn voor de landbouwers in de omgeving.