Multiculturele week Sint-Truiden van start!

Op maandag 1 december 2008 is de multiculturele week, die bijna 3 weken duurt (tot en met vrijdag 19 december 2008), van start gegaan.
Het is de tweede maal dat deze multiculturele week in Sint-Truiden georganiseerd wordt.

 

 

“Sinds ik vanaf 1 januari 2007 bevoegd ben voor de beleidsdomeinen duurzaam beleid, integratie en ontwikkelingssamenwerking, heb ik het initiatief genomen, om naast de talrijke andere activiteiten, die we op dat vlak organiseren, op het einde van het jaar een multiculturele week te organiseren.
Door de concentratie van een aantal evenementen in een beperkte periode wordt extra de aandacht getrokken op deze 3 beleidsdomeinen en thema’s, die ermee samenhangen.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

 

 

Er is, net zoals vorig jaar, een uitgebreid programma samengesteld.
Centraal thema is de 60e verjaardag van de universele verklaring van de rechten van de mens.
Deze verklaring heeft na 60 jaar nog niets aan actualiteit ingeboet, integendeel zelfs.
Overal in de wereld, maar ook dicht bij ons in Sint-Truiden, worden mensenrechten nog vaak met de voeten getreden en/of neemt de onverdraagzaamheid onder allerlei vormen, en zelfs het racisme toe.
Dit is de reden waarom Amnesty International zeer sterk aanwezig is bij de verschillende georganiseerde activiteiten.

 

 

Naar aanleiding van de officiële opening op maandag 1 december 2008 werd ook nog eens stilgestaan bij het wereldrecord kaarsenbranden dat Amnesty International op 4 juni 2008 gebroken heeft op de Grote Markt van Sint-Truiden, met niet minder dan 26.105 kaarsen.

 

 

“De uitdaging is ‘de wereld in de dorpsstraat brengen’.”, aldus Ludwig Vandenhove.
Het opzet van deze multiculturele week past hier perfect in.
Voor een gemeente of stad is het de uitdaging om regelmatig aandacht te schenken aan bepaalde wereldproblemen en zo de burger er vertrouwd mee en vooral bewust van te maken”.

 

 

 

 

 

“Bij dit thema van mensenrechten, verdraagzaamheid, etc., merk je ook dikwijls ‘luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden’, bij burgers, maar zeker ook bij collega-politici.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

Hieronder vindt u het programma van de multiculturele week.

 

 

Maandag 1 december
Opening van de multiculturele dagen door burgemeester Ludwig Vandenhove
Locatie: polyvalente zaal, cultuurcentrum de Bogaard, Capucienessenstraat 8
Start: 18.00 uur

 

 

Maandag 1 december
Lezing door Lilly Van Heers over het sikhisme en de sikhs
Locatie: polyvalente zaal, cultuurcentrum de Bogaard, Capucienessenstraat 8
Start: 19.30 uur

 

 

Maandag 1 december tot zondag 14 december doorlopende tentoonstelling
- fototentoonstelling ‘Then and Now’
- fototentoonstelling samengesteld door Amnesty International
Locatie: ’t Galerietje, Minderbroedersstraat 29

 

 

Woensdag 10 december
Thema-avond door Amnesty International met gratis optreden van de Belgische revelatie Les øffs
Locatie: polyvalente zaal, cultuurcentrum de Bogaard, Capucienessenstraat 8
Start: 19.30 uur

 

 

Donderdag 11 december
Thema-avond Zuid-Afrika met gratis film ‘Malunde’
Locatie: polyvalente zaal, cultuurcentrum de Bogaard, Capucienessenstraat 8
Start: 19.30 uur

 

 

Zaterdag 13 december
Het Vrije Universiteit Brussel (VUB) symfonisch orkest brengt een themaconcert ‘60 jaar universele verklaring van de rechten van de mens’
Locatie: schouwburg, cultuurcentrum de Bogaard, Capucienessenstraat 8
Start: 20.00 uur

 

 

Woensdag 17 december
Bezoek aan de sikhtempel Halmaal (Gurudwara Sangat Sahib Belgium vzw)
Je kan je inschrijven bij de integratiedienst van Sint-Truiden, tel. 011-69 16 46 of via e-mail: info.integratiedienst@sint-truiden.be.
Locatie: sikhtempel Halmaal, Halmaal-Dorp 20, 3800 Halmaal (Sint-Truiden)
Start: 18.00 uur

 

 

Vrijdag 19 december
Jaarlijkse uitreiking cheques ontwikkelingssamenwerking
Het Nicaraguacomité Sint-Truiden geeft een toelichting over de jeugdwerking binnen de stedenband
Afsluiting van de multiculturele dagen.
Locatie: polyvalente zaal, cultuurcentrum de Bogaard, Capucienessenstraat 8
Start: 19.30 uur
Organisatie door de dienst ontwikkelingssamenwerking, de integratiedienst en de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS)

 

 

TV-publiek zal ook aandacht schenken aan de opening van de multiculturele week op woensdag 10 december 2008, precies op de dag van de 60e verjaardag van de universele verklaring van het verdrag van de rechten van de mens.

 

 

Zie ook onder andere de tekst ‘Cartoon: The largest flaming image in the World!’ En
‘Multiculturele markt Sint-Truiden overrompelend succes!’ op deze website.