Monumentale graftombe ontdekt in de Sint-Joriskapel op het kasteeldomein Terbiest!

Tijdens restauratiewerken aan de Sint-Joriskapel stootte de aannemer op een monumentaal graf, wellicht uit de vroege 17e eeuw.


De Sint-Joriskapel stond vroeger bekend als bedevaartsoord tegen jeuk en huidziekten. Het gebruik om zich in de nabij gelegen vijver met geneeskrachtige algen aan de kapel te wassen, leefde voort tot in het midden van de 20e eeuw.De kapel werd, op initiatief van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/>, overgeheveld van het gemeenschapsonderwijs en in 1993 in/> erfpacht gegeven van de V.Z.W. Sint-Joriskapel, waarvan ere-deken André Schotsmans voorzitter is.

In 1950 raakte de kapel zwaar beschadigd door een storm die over het land woedde. Het is mede door deze schade dat de invloeden van het klimaat jarenlang op het interieur van de kapel hebben ingewerkt.
De scheuren in de muren verwezen naar een stabiliteitsprobleem en uit onderzoeken bleek dat het kapelletje nauwelijks gefundeerd was. Daarom dienden er dringend stabiliteitswerken uitgevoerd te worden. Vanaf november 2007 is de firma Driessen werkzaam in de kapel. Het kleine monument moest langs de buitenkant volledig gestut worden, zodat de aannemer ingrijpende werken aan de binnen- en buitenkant van het gebouw kon uitvoeren. Er werden langs beide zijden van de muren micropalen (reiken tot 9 meter/> diep) en verdeelbalken geplaatst. Door deze nieuwe constructie zal de Sint-Joriskapel in de toekomst gestabiliseerd zijn.

De aannemer stuitte tijdens de werken in het koor van de kapel op een monumentaal graf. Mogelijk gaat het hierbij om een laatste rustplaats van de schenker van deze kapel. Uit een bouwhistorische studie weten wij dat er in de vloer van het koor twee grafstenen ingewerkt waren. Op één van de grafstenen kon het jaar 1629 herkend worden en de naam van petrus Charlier. Op de tweede veel latere grafsteen stond: 'Monsieur Joseph-Chrétien Vanham ancien notaire decede a ST-Trond le 29 avril 1881'.
Het lijkt waarschijnlijk dat het recent teruggevonden gemetselde en bepleisterde graf toe te schrijven is aan de vroege 17e eeuw, wat dus goed overeenkomt met de informatie op de grafsteen.

Bij de verdere restauratie van de binnen- en buitenzijde van de Sint-Joriskapel, vermoedelijk in 2009, zal de monumentale graftombe zichtbaar tentoongesteld worden in de kapel. De tombe wordt niet geopend.

Met de vondst van dit graf is de stad Sint-Truiden weer een stukje erfgoed rijker!