Moedige politici

De stad Zoutleeuw heeft beslist om zich achter het voorstel van burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V) te scharen om juridische stappen te ondernemen tegen de vestiging van een asielcentrum in de deelgemeente Dormaal in het voormalige woonzorgcentrum Philemon en Baucis.

Elke gemeente is autonoom, dus begrijp en respecteer ik die beslissing. Maar gezien mijn ervaringen als burgemeester van Sint-Truiden met het asielcentrum van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) in Bevingen mag en kan ik daar mijn mening over zeggen.

Toen ik in 1998 de mededeling kreeg dat er in de voormalige gebouwen van Defensie een asielcentrum zou gevestigd worden -de dag voor de ministerraad formeel zou beslissen – heb ik gereageerd dat dat geen manier van doen was.
Burgemeesters worden geacht volwassen politici te zijn en overleg en een duidelijke uitleg en communicatie zijn op hun plaats. Dus daar kan ik Zoutleeuw in volgen. Maar ik heb toen onmiddellijk voor mijzelf beslist om mij niet tegen die vestiging te verzetten en daar geen hoorzittingen of informatievergaderingen rond te organiseren en de communicatie met de inwoners en de buurt enkel via bewonersbrieven te laten verlopen.
Van zulke hoorzittingen of informatievergaderingen weet je op voorhand hoe die aflopen.
De hardste schreeuwers bepalen de sfeer en de teneur en de tegenstanders halen snel de overhand. Zo wordt de toon onmiddellijk gezet.

De wereld is OPEN en de asielcentra moeten nu éénmaal ergens komen.
Als die evenwichtig gespreid worden over gans België kon en kan ik daar mee leven.
Ik ben daar toen onmiddellijk als stad, samen met Fedasil, een beleid beginnen rond te voeren.
De uitdaging is om een dergelijk asielcentrum te ‘integreren’ in de lokale gemeenschap. Ik zeg wel duidelijk asielcentrum, niet de individuele bewoners, want die worden geacht in meerderheid terug te vertrekken uit België.
Ik zou de stad Zoutleeuw hetzelfde willen aanraden. Bovendien vind ik het in een democratie niet goed dat overheden tegen elkaar juridische procedures beginnen te voeren. Het is geen goed voorbeeld naar de burgers toe.

Ik volg sp.a fractieleider in Zoutleeuw John Swinnen: “Maar het is geen gevangenis. Het zijn geen gangsters. Het zijn mensen die op de vlucht zijn.”