Een gemeenteraad onwaardig en de stad Sint-Truiden onwaardig!

“Tweemaal onwaardig, dat is voor mij de samenvatting van de gemeenteraad van maandag 25 mei 2020 in Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Voorzitter Bert Stippelmans valt constant uit zijn rol, ‘Bertje de leugenaar’ is eerder CD&V-fractieleider in plaats van neutrale voorzitter.
Er wordt gelogen vanuit de meerderheid dat het niet mooi meer is om te zien of te horen. Of zaken worden bewust verkeerd voorgesteld.

Burgemeester Veerle Heeren is blijkbaar vergeten dat zij Velm indertijd heeft proberen op stelten te zetten tegen de paarse meerderheid toen wij sociale woningen in de voormalige pastorij wilden bouwen. Daardoor heeft het dossier jaren stilgelegen en zijn de sociale woningen uiteindelijk gerealiseerd in het voormalige gemeentehuis. Maar gelukkig heeft ‘nu éne van ons’ de pastorij gered, zei ze gisteren en dan doelt ze nog op N-VA schepen en immobiliënmakelaar Jelle Engelbosch. Ondertussen haalt ze dan ook nog eens uit naar viroloog Marc Van Ranst over de verkeerde Corona-cijfers, die over Sint-Truiden verspreid zijn, hoewel hij die cijfers enkel analyseert: je moet het maar doen.
Marc Van Ranst zal zeker te links zijn voor haar. Of wil Veerle Heeren de Covid-19 crisis politiek tot het uiterste uitbuiten?
Dan nog maar eens schieten naar de sp.a dat we jaren niets aan de stadseigendommen gedaan hebben, terwijl de CD&V tijdens de periode 2006-2012 ook in de meerderheid was. En N-VA gemeenteraadslid Günther Dauw mag dan nog eens ongegeneerd zeggen (of liegen!) dat de armoede einde 2012, toen de sp.a uit de meerderheid verdween, even groot was als nu.
Cijfers en evoluties zijn aan hem blijkbaar niet besteed. Het is nochtans simpel: https://limburg.incijfers.be

Toppunt was dat het bijkomend agendapunt van gemeenteraadslid Filip Moers namens de sp.a fractie ‘Subsidiereglement voor maximale afkoppeling van het hemelwater: toepassing regio Driewilgenstraat’ werd afgevoerd.
Waarom moet een gedeelte van de Driewilgenstraat betalen voor de afkoppelingskosten en een ander gedeelte niet? Pure discriminatie. Daarenboven beschuldigt Bert Stippelmans Filip Moers  dan nog eens van belangenvermenging, omdat hij in de Driewilgenstraat woont.
Is dat niet net de basis van lokale democratie om de belangen van alle inwoners van Sint-Truiden, ook die van uw naaste buren, te behartigen?
Het punt was op een decretale en reglementaire manier ingediend en aanvaard. Maar Bert Stippelmans liet het niet behandelen, omdat het zogezegd de bevoegdheid was van het college van burgemeester en schepenen en niet van de gemeenteraad. Neen, de echte reden? Ze beseffen dat de inwoners gelijk hebben.
Hij werd daarin gevolgd door de CD&V-N-VA-Open Vld, zodat hij aan een 2/3de meerderheid kwam. Dus medeplichtigheid van de drie meerderheidspartijen.

Over het klimaatplan wordt dan nauwelijks 10 minuten gesproken. Nochtans welk  document kan er belangrijker zijn voor de toekomst van Sint-Truiden dan een klimaatplan. Maar geen  debat waard, omdat er een commissievergadering rond gebeurd is.
Blijkbaar is de gemeenteraad niet het hoogste democratisch orgaan in Sint-Truiden.

Onze rechten als sp.a fractie worden permanent met de voeten getreden.
Ja, wij zullen als sp.a klacht neerleggen tegen deze gang van zaken bij de hogere overheid.
Het optreden van gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans valt niet langer te rijmen met een democratisch verkozen gemeenteraad.

Bij het einde van de gemeenteraad moest Jelle Engelbosch dan nog eens op zijn typisch ranzige manier, met een zwart randje, uithalen naar de tekst rond de Ramadan van voormalig voorzitter Mo Bouzouf op de Instagram van de Jeugdraad Sint-Truiden. En natuurlijk naar de Socialisten!
Daarin gesteund door burgemeester Veerle Heeren: wat heb ik heimwee naar de periode dat het Algemeen Werknemersverbond (ACW), nu Beweging.net, nog sterk vertegenwoordigd was in de gemeenteraad van Sint-Truiden via CVP- of CD&V-verkozenen.  

We hebben bijna geen andere mogelijkheid dan even laag tegen de grond beginnen te doen op de toekomstige gemeenteraden. En als het niet anders kan, zullen we dat doen. Maar liegen gaan we niet, leugens horen voor ons niet thuis op een gemeenteraad.

We zijn geen geen klein partijtje, zoals de meerderheid wel tegen ons doet. Integendeel, we zijn even groot als de CD&V en willen volwaardig benaderd worden.
Het is ongehoord hoe fractieleider Gert Stas en gemeenteraadslid Filip Moers gisteren weer behandeld werden.”

Hieronder vindt u het toegevoegd punt. 

  • Zie onder andere ook ‘Slechte voorzitter’ van vrijdag 22 november 2019 op deze website.
     
  • Foto: sint-truiden.gemeenteraad.live.