Minimum pensioen van 1.500 euro per maand: een breekpunt

gepensioneerde vrouw kijkt in portefeuille

“Het is oorspronkelijk een voorstel van ons als sp.a”, zegt gemeente- en provincieraadslid Ludwig Vandenhove.

“Eerst heeft de N-VA het overgenomen, nu het Vlaams Belang bij de voorstelling van hun verkiezingsprogramma.
Het is één van de punten, die we absoluut moeten meenemen indien we de mogelijkheid zouden hebben om na de de verkiezingen van 26 mei 2019 toe te treden tot de federale regering.
Meenemen, neen er zelfs een breekpunt van maken.

Het past in het sp.a welvaartsplan van 1,5 miljard euro onder de noemer 'ZEKERHEID. VOOR IEDEREEN'.
Naast deze verhoging van de laagste pensioenen, wordt er voorgesteld het minimumloon te verhogen naar 14 euro per uur en de Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW) op elektriciteit te verlagen naar 6%.

Na 5 jaar rechts afbraakbeleid is de schade groot, dus zijn uitzonderlijke maatregelen nodig.
Voorstellen zijn goed, maar breekpunten zijn noodzakelijk!".

Zie www.s-p-a.be
Zie onder andere ook 'Veerkracht voor Limburg' van woensdag 16 april 2014 op deze website.

foto: freepik.com