Militaire parade groot succes!

Op donderdagavond 25 oktober 2007 vond een militaire parade op de Grote Markt van Sint-Truiden plaats, naar aanleiding van de officiële oprichting van de Koninklijke School voor Onderofficieren en de erkenning van de promoties 2007-2008.


Het kader van de Grote Markt en de perfecte organisatie vanuit de Koninklijke School voor Onderofficieren zorgden voor een uniek evenement.


Hieronder vindt u de integrale toespraak van een gelukkige burgemeester Ludwig Vandenhove.

Geachte genodigden, burgerlijke en militaire autoriteiten, beste oud-strijders,
Beste leerlingen, ouders en familie, beste familie van de peter,
Beste vrienden …

Chers invités, autorités civiles et militaires,  chers anciens combattants,
Chers élèves, parents en familles, chère famille du parrain,
Chers amis …

Hartelijk welkom in Sint-Truiden, de hoofdstad van Haspengouw.
In het bijzonder wil ik de nieuwe leerlingen van de Koninklijke School voor Onderofficieren en hun familie van harte welkom heten.

Bienvenus à Saint-Trond, la capitale de la Hesbaye.
Plus particulièrement, je souhaite les bienvenus les nouveaux èléves de l' Ecole Royale Technique des sous-officiers et leurs familles.

Als burgemeester van een stad, die in België en Vlaanderen bekend staat als de meest militairvriendelijke stad, ben ik bijzonder fier dat als locatie voor de "Erkenning van de Promoties" vandaag onze Sint-Truidense Grote Markt werd uitgekozen, de tweede grootste in België.

En tant que bourgemestre d 'une ville, qui est connue en Belgique en en Flandre comme la plus amie des militaires, je suis particulièrement fier que
la Grand Place/> de Saint-Trond a été choisie comme location pour la reconnaissance des promotions.

Vandaag is een historische dag voor Sint-Truiden. Wij krijgen er immers weer heel wat militairen bij.

Sinds ik burgemeester ben vanaf 1 januari 1995 heb ik de titel van 'militairvriendelijke stad' geclaimd en heb ik samen met het voltallige stadsbestuur er alles aan gedaan om dit imago nog te versterken.

Een gevolg hiervan zijn onder andere de bestendiging en/of uitbreiding van gemeenschappelijke activiteiten waarbij de militaire basissen van Beauvechain en Saffraanberg en het stadsbestuur nauw samenwerken. Denken we maar aan de organisatie van de tweejaarlijkse internationale taptoe op de Grote Markt, het partnerschap tussen de basis Beauvechain en de stad Sint-Truiden en de vestiging van het Historisch centrum luchtmachtbasis Brustem - het vroegere museum van de basis Bevingen en Brustem - in de abdijsite hier in het stadscentrum.
Vermeldenswaard is ook de oprichting van het comité Burgerlijke Militaire Samenwerking of kortweg het BMS genoemd, waarbij de stad Sint-Truiden bevoorrechte partner van de federale overheidsdienst defensie is geworden en waarbij er jaarlijkse enkele activiteiten georganiseerd worden voor zowel actieve als gepensioneerde militairen.

De oprichting van het comité Burgerlijke Militaire Samenwerking is trouwens een uniek samenwerkingsverband - het enige in België - dat past binnen de beleidsoptie van de minister van defensie dat het leger zich meer op de maatschappij moet richten.

Door de uitbreiding van de Koninklijke Technische School Saffraanberg tot de Koninklijke School voor Onderofficieren - de enige onderofficierenschool in dit land, na de sluiting van de onderofficierenscholen van Zedelgem en Dinant - zal de militaire aanwezigheid in onze stad nog toenemen.

Op bepaalde momenten zullen er niet minder dan 1200 studenten in Saffraanberg verblijven. Dit hogere aantal studenten betekent een uitbreiding van de militaire tewerkstelling, maar ook voor de stad Sint-Truiden is dit onrechtstreeks een bijkomende economische troef, denken we alleen maar aan het extra clienteel voor middenstand en horeca.

Ik hoop natuurlijk dat niet alleen de studenten onze stad regelmatig zullen aandoen maar ook dat hun ouders en familieleden zich hier thuis voelen. Een voorsmaakje van een bezoek aan deze stad hebben de ouders en de familieleden alvast deze namiddag gekregen door enkele toeristische bezienswaardigheden open te stellen. Ik hoop dat van dit programma massaal gebruik werd gemaakt en dat u onze streek - in een andere omstandigheid dan deze - ook nog zal bezoeken.

Ik wens nog te vermelden - in het bijzonder voor alle militairen hier aanwezig - dat ik als recent verkozen voorzitter van de kamercommissie voor de Landsverdediging er alles aan zal doen om de militaire tewerkstelling maximaal te behouden, eventueel via andere opdrachten in het kader van internationale afspraken en/of buitenlandse (vredes) missies.
Persoonlijk ben ik er met andere woorden niet zo zeker van dat het leger op termijn minder manschappen zal tellen.
Daarenboven probeer ik ervoor te zorgen dat het leger voldoende middelen krijgt om binnen het gewijzigde takenpakket haar internationale opdrachten goed te kunnen uitvoeren.
Als zoon van een gewezen beroepsmilitair op Saffraanberg zal ik mijn taak als commissievoorzitter voor de Landsverdediging zeer ter harte nemen.

Ik wil minister van defensie André Flahaut als burgemeester van de stad Sint-Truiden van harte bedanken voor al datgene wat hij voor onze stad gedaan heeft. Ik denk onder andere aan de goedkeuring en ondertekening van het comité BMS en aan de samensmelting van de onderofficierscholen van Dinant en Zedelgem tot de Koninklijke School voor Onderofficieren, de enige school voor onderofficieren in België die in Sint-Truiden gelegen is.

Tot slot wens ik alle aanwezigen een aangename avond toe en wens de studenten onderofficier veel succes in hun opleiding.

Enfin, je souhaite à vous tous une soirée agréable et beaucoup de succès aux étudiants sous-officiers dans leur formation.

Je vous remercie pour votre attention.

Bedankt voor uw aandacht.