Mijn stad Sint-Truiden

Lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken organiseert ‘leefbaarheidsbabbels’!

“Enkele jaren geleden heeft de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken in diverse buurten en wijken al eens hoorzittingen georganiseerd.
In het kader van ons project integrale veiligheid/leefbaarheid herhalen we dit jaar dit initiatief.”, aldus burgemeester-federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, die tevens voorzitter is van de politieraad en het politiecollege van de lokale politiezone.

Publicatiebeleid stad Sint-Truiden meer stroomlijnen!

De laatste jaren heeft de stad Sint-Truiden een aantal boeken/publicaties uitgegeven, die ook op de ‘normale markt’ zeker hun weg vinden of nog meer zouden kunnen vinden. Het is dan ook nodig dat hierrond een echt beleid wordt gevoerd, waarbij de diverse stadsdiensten zoveel mogelijk samenwerken.

Henri Pisane 30 jaar voorzitter van de Beroepsvereniging Marktkramers Sint-Truiden!

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor de foorreizigers, marktkramers en standhouders van de rommelmarkt op zondag 25 januari 2009 werden de heer Henri Pisane en zijn echtgenote mevrouw Denise Hayen in de bloemen gezet omwille van het 30 jaar voorzitterschap van Henri van de Beroepsvereniging Marktkramers Sint-Truiden.
Deze verjaardag valt (bijna) samen met het succes van de zaterdagmarkt in Sint-Truiden!

Uitspraak: "In de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is elke burger gelijk!"

De politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken is een relatief veilige zone en de werking ervan wordt vaak als voorbeeld gesteld voor andere zones in België en Vlaanderen.
Ik ben hierover bijzonder fier!

sp.a-nieuwjaarsreceptie Sint-Truiden groot succes!

“Door je politieke tegenstanders in het defensief gedrukt worden, is de beste motivatie voor de militanten.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Eerste huwelijk in Sint-Truiden in 2009!

Op zaterdag 10 januari 2009 om 10.30 uur werd in de abdijsite het eerste huwelijk van 2009 in/> Sint-Truiden voltrokken tussen Natascha Gilissen en Patrick Ickx.
Gelijktijdig werden de huwelijksgeschenken voor 2009 officieel voorgesteld.

Sp.a wil de stad Sint-Truiden in alle ernst en verantwoordelijkheid verder besturen!

“Hoezeer ze mij ook ‘de duvel aandoen’ en hoe zwaar het ook is om dit menselijk te blijven doen en te blijven dragen, zal ik, net zoals de afgelopen 14 jaar, altijd en in alle omstandigheden mijn verantwoordelijkheid blijven opnemen als burgemeester in het belang van de stad Sint-Truiden en alle Truienaren.
Zo ben ik in de politiek gestapt en ik zal dit blijven doen tot mijn laatste dag dat ik actief aan politiek doe.”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de huidige problemen in ‘zijn geliefd Sint-Truiden’.

Toeristische gids 2009 stad Sint-Truiden is er!

De toeristische gids van de stad Sint-Truiden is er.
Elke Truienaar vindt ze in de brievenbus.

Sint-Truiden steunt Debbie Vaes!

Truiense Debbie Vaes is finaliste Miss België 2009.

Uiteraard moet heel Sint-Truiden haar steunen!

Multiculturele week Sint-Truiden van start!

Op maandag 1 december 2008 is de multiculturele week, die bijna 3 weken duurt (tot en met vrijdag 19 december 2008), van start gegaan.
Het is de tweede maal dat deze multiculturele week in Sint-Truiden georganiseerd wordt.

Pagina's

Abonneren op RSS - Mijn stad Sint-Truiden