Mestfraude streng aanpakken!

Enkele weken geleden zijn er grote politieacties geweest bij mestverwerkingsbedrijven in het kader van een onderzoek naar mogelijke mestfraude.

“Het onderzoek gaat onder andere over de export van grote niet-geregistreerde hoeveelheden mest, het eventueel manipuleren van analyse -resultaten van stalen van mest en het niet aangeven van afvalstromen”, aldus Ludwig Vandenhove.

Vlaanderen kampt met een ernstig mestoverschot.
Deze wanpraktijken zetten nog meer druk op de natuur en dragen sterk bij aan de dalende waterkwaliteit in landbouwgebied
.

Alle vormen van mestfraude moeten zwaar aangepakt worden.
Voor mij gaat het zelfs over een vorm van ecocide.

Ik ondervroeg Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits over deze gebeurtenissen in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 17 maart 2021.”

Hieronder vindt u mijn tussenkomsten en de antwoorden van de minister. (1)