Toegankelijkheid moet inclusief en integraal zijn

Dat zei Ludwig Vandenhove op dinsdag 22 oktober 2019 in de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering van het Vlaams parlement.

Ludwig Vandenhove ondervroeg viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers over het luik toegankelijkheid in het Vlaams regeerakkoord.

“Worden de inclusiviteit en de integraliteit gegarandeerd?
Komt er een horizontaal beleid over alle beleidsdomeinen heen?
Worden er voldoende financiële middelen uitgetrokken?

Ik ben blij dat de minister een belangrijke rol weggelegd ziet in dat beleid voor INTER, gevestigd in Kermt (Hasselt) in Limburgaldus Ludwig Vandenhove.

Op de website van het Vlaams Parlement kan u de vraag, het antwoord en het debat volledig nalezen.