Meer dan 40 bezoekers per dag aan het politieonthaal!

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is sinds april 2006 verhuisd naar een nieuw politiehuis, gelegen op de Sluisberg 1 te Sint-Truiden.
Om de bewoners op een professionele, vriendelijke en beleefde manier te ontvangen, werden 2 administratieve medewerkers aangeworden.


Aan het onthaal van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken kan de burger terecht voor allerlei informatie, afspraken, wapenvergunningen, klachten, enz. Om de burger zo goed mogelijk te dienen, is het onthaal tijdens weekdagen open van 08.00 uur tot 20.00 uur en in het weekend van 09.00 uur tot 17.00 uur. Na deze uren verzorgt de permanentie - bestaande uit politie-inspecteurs met dienst - de dringende oproepen aan het politiehuis.

In het eerste kwartaal van 2007 kwam de burger vooral naar het politieonthaal voor afspraken.
Zo werden er aan het onthaal van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in het eerste kwartaal van 2007 meer dan 900 afspraken gemaakt. Deze cijfers geven duidelijk weer dat de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zich het belang van de burger aantrekt en dat ze hieraan ook voldoende tijd besteedt. De drempel is met andere woorden zeer laag.

Vervolgens kwam de burger in het eerste kwartaal van 2007 vooral naar het politieonthaal voor klachten over haar of zijn omgeving. Het opvragen van algemene informatie en het aangeven van bepaalde feiten stonden respectievelijk op de derde en vierde plaats.

In het eerste kwartaal van 2007 kwamen er 33 aanvragen voor vakantietoezicht binnen bij het onthaal. Verder werden er nog 167 parkeerboetes en antwoordformulieren binnengebracht.

Elke bezoeker van het politieonthaal krijgt momenteel ook een politiemap waarin de nodige documentatie voor een klacht, attest, verklaring, enz. wordt gebundeld.

Deze goede cijfers bewijzen de laagdrempeligheid voor de bezoeker van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de grote aangiftebereidheid van de bevolking.