Ludwig Vandenhove vraagt dringend actie om impulsaankopen van honden en katten aan te pakken!

Ook wetten uitvoeren is voor de regering van eerste minister Yves Leterme blijkbaar al een probleem.

De wet van 11 mei 2007 tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren heeft tot doel impulsaankopen van katten en honden te voorkomen en de socialisatie van katten en honden te bevorderen.

Maar deze regering slaagt er blijkbaar niet in de nodige uitvoeringsbesluiten te nemen om de wet ook in de praktijk om te zetten!

 

 

 

 

“Deze wet, tot stand gekomen na moeizame debatten tussen de toenmalige meerderheidspartijen (en sterke druk vanuit de sp.a!), is een mijlpaal voor iedereen, die bekommerd is om het dierenwelzijn.
Heel wat tegenstand van belangenorganisaties tegen de doelstellingen van de wet moest overwonnen worden en daarom werd er al de nodige overgangstijd voor de betrokken sector ingeschreven: de wet zou pas per 1 januari 2009 in voege treden.
Op die manier moest de overschakeling naar de nieuwe wettelijke bepalingen juist vlot verlopen en moest de sector de kans krijgen om zich economisch en sociaal aan te passen.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove

 

 

Vandaag staan we evenwel nog steeds nergens. 18 maanden na de wet zijn immers nog steeds geen uitvoeringsbesluiten getroffen.
Meer zelfs, de regering is compleet verdeeld over de kwestie. Dit is nog maar eens gebleken tijdens het zogeheten vragenuurtje op donderdag 4 december 2008 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

 

 

“Onder druk van diverse belangenorganisaties zoals ander andere Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo), beroepsfederatie huisdierenbranche Ani-zoo etc. pleiten CD&V, Open VLD en MR onomwonden voor uitstel van de inwerkingtreding van de wet, maar in feite ook voor de wezenlijke uitholling ervan, zoals het verbod om de dieren nog in een winkel of aanhorige gebouwen ervan te verkopen.
Alleen de PS en de cdH pogen nog de spreekwoordelijke meubelen van de wet te redden via diverse compromisvoorstellen, zoals uitstel van de daadwerkelijke controle op de nieuwe verbodsbepalingen met 6 maanden tot 1 juli 2009.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

"Maar blijkbaar gaat zelfs dat niet. 
Een ongelooflijke schande is dit en een kaakslag voor al wie bekommerd is om dierenwelzijn.
Ik vraag dan ook onmiddellijke actie van deze regering om de wet van 11 mei 2007 onverkort op 1 januari 2009 in werking te laten treden.

Ik steun de PS en de cdH in deze strijd!.”