Ludwig Vandenhove, voorzitter van de vzw Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Ludwig Vandenhove, burgemeester van Sint-Truiden, is door de algemene vergadering van de vzw Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden (BFPVS) op donderdag 24 juni 2010 unaniem aangeduid als nieuwe voorzitter.

 

 

 

Hij volgt burgemeester Philippe Moureaux van Sint-Jans-Molenbeek op.
Het voorzitterschap wisselt om de 2 jaar tussen een Waals, Brussels en Vlaams burgemeester.
Voor Philippe Moureaux was Willy Demeyer, burgemeester van Luik, voorzitter.

 

 

 

De vzw BFPVS is in 1995 opgericht onder impuls van de 5 grote steden Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Gaandeweg zijn ook kleinere en middelgrote steden toegetreden.

 

 

 

 

 

 

 

De hoofdopdracht van de BFPVS is overleg te organiseren tussen de lokale beleidsmakers en de professionals op het terrein over de centrale rol van gemeenten en steden op het vlak van criminaliteitspreventie en veiligheidsbeleid.

 

 

 

Verder:

 

- worden expertise en goede praktijkvoorbeelden uitgewisseld (bijvoorbeeld tussen drugscoördinatoren, gemeenschapswachten en/of buurtbemiddelaars);

 

- is er een link met partnersteden in het buitenland via het Europees Forum voor de Veiligheid in de steden (meer dan 300 organisaties), andere nationale fora in andere landen en het Internationaal Centrum voor Criminaliteitspreventie in Montréal in Canada;

 

- worden regelmatig colloquia en seminaries georganiseerd rond preventie en veiligheid in gemeenten/steden;

 

- wordt er aan belangenbehartiging gedaan naar de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten toe.

 

 

 

Deze laatste taak, met de aan de gang zijnde onderhandelingen met het oog op een nieuwe federale regering, is nu primordiaal.”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

 

 

Gemeenten en steden, die een preventie - en/of veiligheidscontract hebben, leven op dit ogenblik met de onzekerheid of dit zal verlengd - lees verder gefinancierd - worden.

 

 

 

Om dan nog niet te spreken over de diverse personeelsleden (preventieambtenaren, techno-preventieve adviseurs, gemeenschapswachten, etc.) wiens tewerkstelling bedreigd wordt.
Verschillende gemeenten/steden hebben hun personeelsleden trouwens al in opzeg geplaatst.

 

 

 

In Sint-Truiden is dit nog niet gebeurd, maar in het totaal gaat het voor de preventiedienst over 4 fulltime equivalenten (FTE) inhoudelijke en/of administratieve medewerkers en 12 FTE gemeenschapswachten (14 personen), waarvan 4 halftijdse (19 uur per week) en 2 gemeenschapswachten in Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)-statuut (53 uur per maand).

 

 

 

Voor Limburg gaat het over een totaal van ongeveer 210 FTE’s (inhoudelijke en/of administratieve en/of technopreventieve medewerkers en gemeenschapswachten volgens verschillende statuten).

 

 

 

De regering heeft voor haar ontslag ook nagelaten hiertoe het nodige te doen.

 

 

 

Belangrijk is dat er nu een memorandum komt van de 3 representatieve organisaties van gemeenten/ steden (Union des Villes et des Communes de Wallonie (UVCW), Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) en Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)) aan de preformateur en nadien aan de formateur dat het tot nu toe gevoerde preventiebeleid moet verdergezet worden.

 

 

 

Preventie is en blijft een essentiële schakel in de globale veiligheidsketen en in de aanpak qua integrale veiligheid.”, besluit Ludwig Vandenhove.

 

 

 

Zie onder andere ook de tekst ‘Jaarverslag preventiedienst Sint-Truiden voorgesteld!’ van 26 mei 2010 op deze website.

 

 

 

Zie ook www.urbansecurity.be.

 

 

 

Hierover is onder andere ook een artikel verschenen in Limburg Actueel en Het Nieuwsblad online van 13 juli 2010.