Ludwig Vandenhove gastdocent aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen!

Enkele halve dagen per jaar is burgemeester-federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove gastdocent aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen in Schaarbeek in het kader van het vak socio-politieke analyse van België.

 

 

 

 

Tot 1999 was Ludwig Vandenhove zelf docent voor dit vak.
Na de theoretische uiteenzettingen hoe de politiek reilt en zeilt in België en Vlaanderen, is dit voor de studenten een goede afwisseling om te vernemen uit de mond van de politicus hoe de politiek in de praktijk werkt.

 

 

"Ook voor mij is het steeds een uitdaging om met studenten in debat te gaan, zeker met studenten van het hoger onderwijs, omdat zij bijzonder gemotiveerd en geïnteresseerd zijn.
Ik blijf het belangrijk vinden om als politicus te debatteren en discussiëren met de bevolking in het algemeen en met studenten en leerlingen in het bijzonder.
Elke dag nog meer is het mijn overtuiging dat we de maatschappij opnieuw een stuk positiever kunnen maken door op alle onderwijsniveaus, van laag tot hoog, ongeacht het net, jongeren en volwassenen meer te confronteren met het hele maatschappelijke gebeuren.
De vele voordrachten, discussies, debatten, etc. die ik in scholen hou en/of waaraan ik deelnam, zie ik in dat kader”, aldus Ludwig Vandenhove.