Ludwig Vandenhove in de bres voor het openbaar vervoer!

Openbaar vervoer is een basistaak van de overheid en dus een belangrijke vorm van openbare dienstverlening.”, zeggen Jos Digneffe voorzitter Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD)-spoor Vlaanderen en burgemeester Ludwig Vandenhove.


Als kandidaten bij de komende parlementsverkiezingen (Jos Digneffe staat op de 7e plaats effectief van de Senaatslijst - Ludwig Vandenhove staat op de 3e plaats effectief van de Kamerlijst) van zondag 13 juni 2010 voerden ze hier actie rond aan het station van Sint-Truiden op woensdag 2 juni 2010.
Dit specifieke Limburgse initiatief sluit aan bij een nationale sp.a-actie rond dit thema.
Zie de website www.sp.a.be.

Burgemeester Ludwig Vandenhove: Zuid-Limburg in het algemeen en Sint-Truiden in het bijzonder mogen niet langer benadeeld worden qua openbaar vervoer. Bovendien moet mobiliteit als één geheel beschouwd worden en is er wel degelijk een verband tussen de ontsluiting via de weg, het treinaanbod en het aanbod van De Lijn.
De recente besparingsmaatregelen van De Lijn treffen zeer hard het landelijke Haspengouw (onder andere Gingelom, Heers, en de regio Engelmanshoven, Gelinden, Groot-Gelmen in Sint-Truiden).

Hieronder vindt u de integrale versie van het uitgedeelde pamflet.

Beste pendelaar

U kiest elke werkdag voor de trein en dat is een juiste en terechte keuze.

Maar die keuze is niet altijd vanzelfsprekend, zeker niet voor de Limburgse pendelaars.

De voorbije jaren is de stiptheid van de treinen op het Belgische net afgenomen.

De intercity-trein (IC) van Genk via Landen naar Brussel, Gent Sint-Pieters en de kust is - in beide richtingen! - daarvan het schrijnendste voorbeeld.

Te vaak komen Limburgse reizigers op deze verbinding met veel vertraging in of vanuit Sint-Truiden of Hasselt op hun bestemming aan!

Te vaak zitten reizigers in Genk te wachten op een trein, die nooit aankomt, omdat de vertraging in Hasselt al zo hoog opgelopen was dat er geen tijd meer restte om door te rijden tot Genk!

Een volledig dubbelspoor tussen Alken en Landen, waar wij al jaren voor pleiten, kan ervoor zorgen dat die verbindingen wel stipter verlopen.

Het is niet het enige voorbeeld van de achterstelling, die Limburg nog altijd kent in het treinaanbod.

Of is het normaal dat Hasselt de enige provinciehoofdstad, is die niet ieder uur van de dag een snelle verbinding met Brussel heeft? Neen, dat is het niet!

Is het normaal dat wie vanuit de Maaskant met de trein naar Brussel wil, via Sittard sneller ter bestemming raakt als via Genk? Neen, dat is het niet!

Het succes van de piekuurtreinen bewijst dat Limburgers kiezen voor de trein op voorwaarde dat er een regelmatig en stipt aanbod met een normale reistijd is.

Net als U, beste pendelaar, trekken wij dag na dag de kaart van het openbaar vervoer: de één als burgemeester van Sint-Truiden en als federaal volksvertegenwoordiger, de ander als voorzitter van de vlaamse vleugel van de Algemene Centrale voor Openbare Diensten, sector SPOOR Vlaanderen (ACOD, sector SPOOR Vlaanderen).

Omdat wij net als u ervan overtuigd zijn dat de keuze voor een goed openbaar vervoer de beste keuze is.

De economische crisis mag geen excuus zijn voor de Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen (NMBS) om te besparen op het personenvervoer.

Wie bespaart in het personenvervoer krijgt daarvoor de rekening elders gepresenteerd.
Openbaar vervoer moet niet winstgevend zijn, het moet ten dienste staan van de burger.

Een degelijk openbaar vervoer is de enige manier om de weg te ontlasten.

U kiest elke dag voor de trein. Maak die keuze ook op 13 juni 2010.
Samen met u kunnen wij zorgen voor een sterker en stipter treinaanbod voor Limburg.

U kan op ons rekenen, wij rekenen tevens op U, met dank bij voorbaat.

Jos Digneffe
voorzitter ACOD sector SPOOR Vlaanderen
Senaatslijst, 7de plaats effectief sp.a

Ludwig Vandenhove
federaal volksvertegenwoordiger - burgemeester
Kamerlijst, 3de plaats effectief sp.a

Hierover is op woensdag 2 juni 2010 een item verschenen op TVLimburg (TVL) en op donderdag 3 juni 2010 een artikel in Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad.

Wie de perstekst van deze actie wenst kan mailen naar burgemeester@sint-truiden.be.