Loketten in 44 stations dicht

“Ongehoord”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Van de 135 stations waar vandaag nog loketten zijn, blijven er binnenkort nog 91 over, 44 worden gesloten.
In 37 andere stations worden de openingsuren teruggeschroefd en zullen loketten niet langer op zondag open zijn.

De uitleg van de Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen (NMBS): de toenemende digitalisering. (1) (2)

“Mijn reactie: de NMBS is een openbare dienst en moet er zijn voor alle bevolkingscategorieën, ook voor diegenen, die niet mee zijn met de toenemende automatisering van onze maatschappij”, aldus Ludwig Vandenhove. “De aanwezigheid van NMBS-personeel in alle stations is niet enkel belangrijk voor de dienstverlening aan de reizigers en aan de burgers, maar eveneens voor het sociaal leven en de sociale controle. En het menselijk contact dan in plaats van een automaat? Heeft menselijk contact dan echt geen waarde meer in onze maatschappij? Akkoord om alle alternatieven te onderzoeken, maar er moet personeel aanwezig zijn/blijven in elk station.

Ik begrijp perfect de negatieve reacties van de Vlaamse Ouderenraad, TreinTramBus en de Socialistische spoorvakbond.

Deze beslissing gaat diametraal in tegen de verklaringen van vice-eersteminister en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) bij zijn aantreden enkele maanden geleden en in een aantal recente interviews.
Hij spreekt zelfs van een aantal kleine stations opnieuw te heropenen.
Gelukkig heeft de minister inmiddels de NMBS gevraagd om een aantal zaken bij te sturen: ik ben benieuwd

“Ik ben het eens met hem, maar dan zal er iets moeten wijzigen aan de structuur en de beslissingsprocedure bij de NMBS”, zegt Ludwig Vandenhove.
De openbare dienstverlening zal opnieuw voorop moeten staan, niet de nuchtere, harde cijfers.
Burgers zullen maar meer het openbaar vervoer gebruiken en niet meer in de file gaan staan als ze overal (even) snel zullen geraken. Dus aanbod uitbreiden in plaats van te verminderen.
Het is een fundamentele andere visie op openbaar vervoer.
Met Corona spreekt iedereen maar over relance, maar zou dit geen echte relance zijn?

Indien er beleidsmatig niets verandert, staat de volgende stap ook al in de sterren geschreven: nog meer loketten dicht en nog minder openingsuren.”