Limburgse onderwijsproblemen moeten specifiek aangepakt worden

“Limburg heeft specifieke problemen qua onderwijs”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Wie dat ontkent, ontkent het licht van de zon.

Maar blijkbaar is Vlaams Vicepresident en minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts het niet eens met deze stelling.
Ik heb hem hierover mondeling al eens ondervraagd.
Volgens hem is er zelfs geen relatie tussen onderwijskansen en bepaalde indicatoren qua armoede.

Onlangs heb ik hem een uitgebreide schriftelijke vraag gesteld over het aantal leerlingen dat het secundair onderwijs vroegtijdig verlaat zonder diploma. Ook daar scoort Limburg hoog, tweede na Antwerpen. Bovendien is er een serieuze stijging.

De Vlaamse regering is nu bijna een jaar in functie.
Wat hebben Ben Weyts en de N-VA al gedaan voor het Limburgs onderwijs?
Geen enkele specifieke maatregel voor de achterstand qua onderwijs in Limburg weg te werken. De beloftes inzake nieuwe studiedomeinen voor de Universiteit Hasselt (U Hasselt), zoals afgesproken bij de totstandkoming van het Vlaams regeerakkoord, zijn eveneens niet nagekomen.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord.
 

  • Zie onder andere ook ‘Te vrijblijvend!’ van woensdag 12 februari 2020 op deze website.
     
  • Foto: shutterstock.com.