Limburg moet ontwrichte zone blijven

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement op woensdag 13 juli 2022.

“De werkgeversorganisatie VOKA stelt voor om de erkenning van Limburg als ontwrichte zone gedurende 24 maanden te verlengen", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. (1)
“Als VOORUIT en zeker vanuit Limburg steunen wij die vraag.

Wat is een ontwrichte zone?
Bedrijven, die binnen zulke steunzone investeren, kunnen twee jaar lang een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor elke extra arbeidsplaats krijgen.

Uit de cijfers blijkt duidelijk dat zulke erkenning wel degelijk bijkomende tewerkstelling oplevert.
Dat geldt zeker om te concurreren met regio’s, die aan andere landen grenzen en waar de loonkosten lager zijn. Voor Limburg bijvoorbeeld gaat het om Duitsland en Nederland.
Dat doet uiteraard geen enkele afbreuk aan het Belgisch systeem van de index dat wij als VOORUIT ten koste van alles willen behouden.
Limburg heeft een aantal sectoren, die sterk aan internationale concurrentie onderhevig zijn en/of die erg veel energie gebruiken (bijvoorbeeld land- en tuinbouw) en/of erg arbeidsintensief zijn (bijvoorbeeld toerisme).  

Bovendien wijst ervaring uit dat het een tijd duurt vooraleer het systeem werkt. Bijgevolg precies een reden om de regeling in Limburg, nu ze resultaten oplevert, te behouden.”

Hieronder vindt u de tussenkomst van Ludwig Vandenhove. (2)