Leegstandstaks handelspanden en bedrijven: waarom niet?

“In Sint-Truiden is er, zoals in de meeste gemeenten en steden, een leegstandstaks op woningen. Maar geen leegstandstaks op handelspanden en bedrijven, zoals in andere gemeenten en steden. VOORUIT is voorstander van zo een taks”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Daarom hebben wij een bijkomend agendapunt ingediend voor de gemeenteraad van maandag 25 september 2023”, aldus VOORUIT-gemeenteraadslid Filip Moers.

“Akkoord dat leegstand van winkelpanden een probleem is in alle steden, maar dat is geen reden om er in Sint-Truiden niets aan te doen.
Het is maar rechtvaardig dat eigenaars van die panden leegstandsheffing betalen, net zoals eigenaars van private woningen. Bovendien is er in een aantal gevallen speculatie mee gemoeid: sommige eigenaars willen pas verhuren als ze er een bepaalde huurprijs voor krijgen. 

De stad dient bijkomende inspanningen doen om de leegstand in het centrum zoveel mogelijk te bestrijden. Maar het sluitstuk van zo een beleid moet het instrument van de fiscaliteit zijn.

Ook moet er werk gemaakt worden van mogelijkheden om bewoning te realiseren boven handelspanden.
Er is zoveel woonnood en ondertussen staan de bovenverdiepingen van de meeste van die winkels leeg.

Het antwoord tijdens de gemeenteraad van bevoegd schepen Hilde Vautmans (Open Vld): “we zijn ermee bezig.” Dat zei voormalig schepen Jos Pierard (Open Vld) ook al in 2019 tijdens een gemeenteraad. Het is immers niet de eerste keer dat we aandringen op zulke heffing.

Wij zullen blijven aandringen en er zeker op terugkomen op één van de gemeenteraden nog dit jaar. Vooral omdat cd&v en N-VA tijdens een debat in Velm zich eveneens voorstander toonden van zulke belasting (1).


Wordt vervolgd.”

Hieronder vindt u het toegevoegd punt.

___