Lachen met het parlement en de democratie!

Het is nog nooit erger geweest in het parlementair bestel in België: de huidige regering lacht echt met het parlement!


Ik wil zeker niet heiliger zijn dan de paus en ook met de sp.a in de regering werd de verhouding tussen enerzijds de uitvoerende macht (regering) en anderzijds de wetgevende macht (parlement) niet zo nauw genomen.
Maar zo erg als het nu is, is het wel nog nooit geweest!

Vanuit mijn ervaring als parlementslid, zowel als senator, als als federaal volksvertegenwoordiger, kan ik dit bevestigen.
Hoe valt het anders te rijmen dat een minister al maanden een beleidsnota aankondigt en dat die er nu nog steeds niet is (minister van Defensie Pieter De Crem), premier Yves Leterme de sp.a verwijt cijfers verkeerd te gebruiken, terwijl hij zelf toegeeft in de commissie dat er materiële vergissingen bij de opmaak van de begroting gebeurd zijn en een minister van Binnenlandse Zaken, die na een toelichting een week wacht om op vragen van de oppositie te antwoorden.

Is dat wat de CD&V en Yves Leterme met 'goed bestuur’ bedoelen?