Komt dienstverlening De Post in het gedrang?

Sinds januari 2005 kan u op deze website wekelijks een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij
Ludwig Vandenhove/> zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat elke week zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis van die week wat meer in het oog springt.


De cartoons van 2005 en 2006 werden telkens tentoongesteld en gebundeld in een cartoonboek.
Wil je nog een exemplaar van het eerste cartoonboek ‘Een jaar Ludwig ludiek’ of van het tweede cartoonboek ‘Twee jaar Ludwig ludiek’ ontvangen, stuur dan een e-mail met je adres naar burgemeester@sint-truiden.be en je krijgt zo snel mogelijk een exemplaar toegestuurd (zolang de voorraad strekt).

Komt dienstverlening De Post in het gedrang?Sp.a-Limburg vreest dat de liberalisering van De Post zware gevolgen zal hebben voor de dienstverlening en voor het personeel.
Nog meer dan elders in het land dreigt Limburg hier het slachtoffer van te worden, gezien onder andere de verouderde bevolking en de grote gebieden platteland.

Ludwig Vandenhove/>, die enkele weken geleden ook al zijn ongenoegen had geuit op een bijeenkomst met een aantal Limburgse collega-burgemeesters tegenover topman Johnny Thys over deze gang van zaken, is woordvoerder voor de sp.a in dit dossier.
Ludwig Vandenhove/> zal over het verloop van deze vergadering trouwens een OPEN brief richten aan afgevaardigd bestuurder Johnny Thys, waarin hij ook een aantal voorstellen zal doen in zake een betere service vanuit De Post naar de klanten toe.

Hieronder vindt u de integrale perstekst.

Komt Postservice in Limburg in het gedrang?

“De liberalisering van De Post dreigt voor de Limburgers nefaste gevolgen te krijgen: minder service, minder personeel, minder sociaal, ...”, aldus volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Wij vernamen dat Johnny Thys, topman van De Post, ter voorbereiding van de liberalisering, enkele drastische maatregelen voorstelt. Deze maatregelen dreigen in Limburg sterk te gaan wegen op de kwaliteit van de dienstverlening”

De Truiense burgemeester reageerde eind september al via een open brief aan Johnny Thys, tegen het totaal gebrek aan overleg met de gemeentebesturen over de toekomst van de dienstverlening van De Post. Begin oktober keurde de Raad van Ministers de volledige liberalisering van de postsector goed. Deze beslissing moet nog bevestigd worden door het Europees Parlement, maar dat lijkt slechts een formaliteit te zullen worden. Tegen 2011 zullen privébedrijven in heel Europa postdiensten mogen verzorgen.

Om De Post voor te bereiden op deze nieuwe marktsituatie wil gedelegeerd bestuurder Johnny Thys nu al grote hervormingen doorvoeren. De voorbije jaren sloten heel wat postkantoren de deuren. Zij werden vervangen door zogenaamde postpunten in grootwarenhuizen.

Johnny Thys stelt 2 besparingsmaatregelen voor om De Post voor te bereiden op de liberalisering:

- sluiting van postkantoren waar enkel een loketfunctie bestaat;
- een nieuw systeem van postbedeling via ‘postcontracten’.

“Wij staan vooral verstomd over het idee om bij het personeel voortaan 2 soorten postbodes te voorzien: de traditionele postbode enerzijds, en ‘postbedelers’. Dit zouden mensen zijn die met een ‘postcontract’, 2, 3 of 4 uur per dag post bedelen en bevoorraad worden via depots in hun wijk. Vergelijk dit gerust met de mensen, die nu reclamedrukwerk ronddragen. Deze ‘postbedelers’ zullen flexibel ingezet worden afhankelijk van het volume post. Volgens
Ludwig Vandenhove/> dreigt dit systeem niet alleen tot een slechtere dienstverlening maar ook tot ‘sociale dumping’ te leiden. “De postbedelers zullen niet vergoed worden zoals de postbodes, maar op basis van werkvolume. We zien nu al vaak mensen, die het moeilijk hebben - soms met het hele gezin - heel veel uren rondlopen om reclamedrukwerk te bedelen tegen zeer lage vergoedingen. Voor de gebruikers komt met dit systeem de dagelijkse postbedeling ernstig in het gedrang.”

De liberalisering van De Post vanaf 2011 dreigt voor Limburg extra negatieve gevolgen te gaan hebben. Vanaf dan kunnen private ondernemingen postdiensten leveren. “Veel bedrijven zijn wel geïnteresseerd in de meest winstgevende delen van de post: de steden. Voor de plattelandskernen is er veel minder interesse.”

Momenteel hebben al 120 bedrijven bij het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) een vergunning aangevraagd voor het transport van poststukken en pakketten.

Dat de liberalisering niet noodzakelijk leidt tot betere of goedkopere service, bewijzen voorbeelden in het buitenland. De gebruikers zijn de dupe.

- In Duitsland verdwenen 22.000 jobs bij de Deutsche Post, en werden er slechts 13.000 nieuwe jobs gecreëerd bij de private postondernemingen. Deze laatste zijn ‘mini-jobs’, vooral inzake verloning.
- In Nederland wordt nu al overwogen om geen post meer uit te reiken op maandagen, om zo te besparen op personeelskosten tijdens het weekend.
- In het Verenigd Koninkrijk wordt de post op heel wat plaatsen nog maar 1 keer per week gebust. De bedrijven werken - naargelang de snelheid van de aflevering - met verschillende tarieven. Op de straathoeken staan postbussen in verschillende kleuren: verschillende service, verschillende prijzen. In bepaalde gebieden wordt de post afgeleverd in 1 depot per straat, en moeten de inwoners zelf hun post ophalen.

Gezien het landelijk karakter van Limburg dreigt de service na de liberalisering sterk achteruit te gaan.

- Geen dagelijkse postbedeling meer?
- Zelf afhalen van post in een depot?
- Verschillende postbedrijven met verschillende tarieven?

Sp.a-Limburg pleit ervoor dat alle bedrijven, die postdiensten willen leveren aan strikte voorwaarden moeten voldoen, inzake het werkgebied en inzake de tewerkstellingsvoorwaarden. “Wij willen eenzelfde service voor alle Limburgers, ongeacht of ze in een stad of op het platteland wonen. De frequentie van de postbedeling moet in heel Limburg dezelfde - 5 keer per week - zijn en blijven”, stelt Ludwig Vandenhove. “Wij vinden dat de mensen ook in de toekomst in hun contact met de postbodes, kleine postverrichtingen - zoals het meegeven van een brief - moeten kunnen doen. Dit behoort volgens sp.a tot de normale dienstverlening van De Post. Gezien de snelle vergrijzing van Limburg is een goede postservice uiterst belangrijk”

“De tewerkstellingsvoorwaarden moeten na de liberalisering voor alle spelers op de markt van de postbedeling hetzelfde zijn en onze sociale regelgeving respecteren. Zogenaamde zelfstandigen, die sporadisch post bedelen in hun omgeving dreigen geconfronteerd te worden met onrechtvaardig lage vergoedingen. Dit is oneerlijke concurrentie voor De Post en voor de reguliere tewerkstelling. Wij pleiten naast de goede universele dienstverlening, ook voor een stevige en bindende sociale reglementering en bescherming voor alle werknemers in de postsector”, besluit Ludwig Vandenhove.