Knoop nieuw rusthuis ‘t Meiland moet nu doorgehakt worden!

Dit is de boodschap van de Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)-voorzitter Bert Bamps en burgemeester Ludwig Vandenhove.

"Reeds maanden worden er door CD&V en een gedeelte van de Open VLD vertragingsmanoeuvres uitgevoerd rond de bouw van het nieuw rustoord ’t Meiland aan de Diestersteenweg.
In het belang van de bejaarden dringt een snelle beslissing zich nu op”, zeggen OCMW-voorzitter Bert Bamps en burgemeester
Ludwig Vandenhove.

Wij rekenen op het gezond verstand van iedereen.

 

 

 

 

“Dit nieuwe project is niet duurder dan een ander gemiddeld OCMW-rusthuis en bejaardenbeleid mag geld kosten”, zeggen ze allebei.
“Wij willen niet verantwoordelijk zijn voor het feit dat op een bepaald ogenblik bejaarden in ’t Meiland geen onderkomen meer hebben, omdat het nieuwe rustoord niet klaar is.”

 

 

Ook de voorgestelde procedure is niet uitzonderlijk.
“Bovendien is het de taak van politici, van beleidsmakers om ervoor te zorgen dat er een degelijk, betaalbaar OCMW-rustoord komt. De beste en goedkoopste financieringsformule hiervoor is wat ons betreft eerder een zaak van de administratie, waar wij het volste vertrouwen in hebben”, aldus Bert Bamps en
Ludwig Vandenhove.

“Nadat we erin geslaagd zijn, met veel tijd en energie, iedereen al te overtuigen van dit type van rusthuis en dat het er zeker moet komen, blijven 'de tegenstanders' nu vertragen over de financieringsformule”, aldus beide politici.

 

 

 

 

"Sociaal beleid is een basistaak van de lokale overheid en mag bijgevolg geld kosten”, aldus de OCMW-voorzitter en de burgemeester.
“Geld investeren in bejaardenvoorzieningen is dat teruggeven aan onze bejaarden, die onze maatschappij van vandaag gemaakt hebben. Zij verdienen dit!”.
Toen het huidige dossier van het OCMW-bejaardentehuis in november 2002 werd opgestart na een grondige studie door de toenmalige paarse meerderheid, stonden alle democratische partijen erachter, zelfs de CD&V als toenmalige oppositiepartij.
Het gaat nog altijd over hetzelfde project, ook financieel (rekening houdende met de stijging van de bouwprijzen, de indexering van de ligdagprijzen, etc).                                                                                   

 

“Is het nieuwe rustoord op de Diestersteenweg een luxe-project?
Neen, helemaal niet. Het gaat in feite om een geactualiseerde versie van het huidige ’t Meiland. Verdienen onze bejaarden dat niet?”, aldus beide politici.

 

Alle cijfers tonen aan dat Limburg en vooral Zuid-Limburg grote nood hebben aan sociale en bejaardenvoorzieningen.
De cijfers voor Sint-Truiden bijvoorbeeld spreken voor zich: in 2000 telde Sint-Truiden iets meer dan 8.000 inwoners ouder dan 60 jaar, in 2016 zullen er dat 11.500 zijn, of bijna één op de drie inwoners.

 

 

“Er is dan ook geen tijd te verliezen. Vandaar dat paars in november 2002 het project van dit OCMW-rusthuis al heeft opgezet. Kwestie van visie en langetermijnbeleid!”, aldus Bert Bamps en
Ludwig Vandenhove.

 

 

Wat beide politici betreft, is een openbaar rustoord een basistaak van de overheid en kan de privé weliswaar aanvullend optreden.
Voor hen moeten de voorzieningen in alle omstandigheden betaalbaar blijven voor de bejaarden, ook voor hen, die het minder goed hebben. Berichten als zou dit niet het geval zijn met de bewoners van dit nieuwe rustoord, zijn niet correct en niet ernstig.
Bovendien is de ouderenzorg een arbeidsintensieve sector, die heel wat tewerkstelling in eigen stad en regio met zich meebrengt.

 

 

Bert Bamps en
Ludwig Vandenhove willen een doorgedreven sociaal beleid voor Sint-Truiden, zoals het ook is neergeschreven in het lokaal sociaal beleidsplan, unaniem goedgekeurd in gemeente- en OCMW-raad.

Naast de uitbouw van bejaardenvoorzieningen (nieuw OCMW-bejaardentehuis, herbestemming Sint-Laurentius te Brustem, serviceflats of bejaardenwoningen, uitbreiding allerlei thuisdiensten, zodat bejaarden zolang mogelijk in eigen milieu opgevangen kunnen worden en een dagverzorgingscentrum), zijn er ook nog de betere huisvesting van het Sociaal Huis en van het huidige OCMW.

 

 

Uitdagingen genoeg dus, waarvan het OCMW en de stad de spil moeten vormen en waar de privé welkom is, maar niet enkel voor de meest winstgevende activiteiten!
En het gaat niet om luxe-projecten zoals sommigen het willen voorstellen, maar één voor één om realisaties, die nodig zijn voor de Sint-Truidense burger, ook voor diegenen, die het minder goed hebben en die het zelf niet (volledig) kunnen betalen.

 

 

“Na ettelijke overlegvergaderingen en bilaterale contacten, waren wij er beiden van overtuigd dat wij  op het overleg tussen OCMW- en stadsbestuur van enkele weken geleden eindelijk een compromis zouden krijgen.
Uiteindelijk bleek dit niet zo te zijn.
OCMW-raadslid Lieven Bogaert (CD&V/N-VA) ging zelfs zover dat hij de deur openliet om tegen de uiteindelijke beslissing van Vlaams minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering Marino Keulen in beroep te gaan en zelfs CD&V-voorzitter
Bert Stippelmans vond dat zo'n belangrijke beslissing over de bouw van een bejaardentehuis met een uitzonderlijke meerderheid moet genomen worden.

“Blijbaar wil betrokkene zomaar even het gemeentedecreet wijzigen!”, aldus Bert Bamps en
Ludwig Vandenhove. “Duidelijker vertragingsmanoeuvers kunnen in onze ogen niet.”

 

 

“Wij willen zo snel mogelijk een oplossing voor de bejaarden van Sint-Truiden”, aldus Bert Bamps en
Ludwig Vandenhove.

Los van het verdere verloop van het dossier, is er nu al een vertraging van 10 maanden.
Ofwel volgt Vlaams minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering Marino Keulen de klachtindieners en krijgen zij gelijk. Dan stellen wij voor om zo snel mogelijk de aanbesteding door de OCMW-raad via een andere formule te laten gebeuren.
Ofwel zegt Vlaams minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering Marino Keulen dat de OCMW-raad het bij het rechte eind heeft en wordt de democratische beslissing zo snel mogelijk uitgevoerd.

 

 

Voor alle duidelijkheid en om alle misverstanden te vermijden:
-          de beslissing in het OCMW is democratisch genomen;
-          de klacht betreft geen fouten in het desbetreffende dossier, maar gaat over een financieringspolitiek, die al jaren toegepast wordt in heel België en Vlaanderen.
Een 2000-tal projecten werd al gerealiseerd via deze financieringsformule.

 

 

“Wij roepen alle betrokken partijen op om gezond verstand te gebruiken in dit dossier”, aldus Bert Bamps en
Ludwig Vandenhove. “Het gaat immers over de huisvesting van bejaarden”.

“Het dossier van het bejaardentehuis heeft nu al 10 maanden vertraging opgelopen, er is nu echt geen tijd meer te verliezen!”

 

 

Zie ook de tekst ‘Lijst burgemeester is het beu!’ op deze website.