Knappe analyse van dienst Milieu en Natuur provincie Limburg

Klimaatadaptatieplan 2017 door Ludwig Vandenhove

De dienst Milieu en Natuur zet haar ondersteunende activiteiten verder naar de Limburgse gemeenten toe inzake de gevolgen van de klimaatopwarming en mogelijke maatregelen.

“Zij leveren puik werk”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
“Ik kan er als gewezen gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur over meespreken.”

‘De hittegolven zullen in onze provincie feller zijn dan in andere provincies. En ze zullen niet alleen vaker voorkomen, maar ook langer aanslepen en zwaarder doorwegen.’ (1)

Een goede analyse, maar dat volstaat niet. Er moeten ook oplossingen komen. Ik hoop dan ook dat mijn opvolger als gedeputeerde -Bert Lambrechts (N-VA)-verder bouwt aan het klimaatadaptatieplan voor Limburg dat ik in het najaar 2017 gelanceerd heb (2)”, aldus Ludwig Vandenhove.  “'Geen woorden, maar daden', geldt ook voor het klimaatthema."

Natuurlijk komt dit rapport niet echt goed uit voor de N-VA als 'klimaatontkenners' en op een ogenblik dat N-VA-informateur het verder bestaan van de provincies weer in vraag stelt.
Wie gaat dit werk doen voor de Limburgse gemeenten als de provincie Limburg niet meer bestaat.”

Alle cijfers zijn terug te vinden op limburg.incijfers.be