Klimaatwet: JA!

De klimaatwet moet er komen.
De politieke partijen moeten kleur bekennen, niet meer, maar ook niet minder.

"De laatste dagen beheerst de klimaatwet alweer de media.
Dat zal zo zijn tot en met donderdag 28 maart 2019 als er uiteindelijk zal gestemd worden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers over de eventuele wijziging van de grondwet", zegt gemeente- en Ludwig Vandenhove. (1)

"Er kunnen kanttekeningen gemaakt worden bij deze klimaatwet - dat kan bij elke wet -, maar het zou een belangrijke symbolische stap zijn in de goede richting.
Of deze klimaatwet nu gestemd wordt of niet, sowieso moeten er een heleboel en jaren aan een stuk concrete maatregelen volgen.

Dat is nu net het probleem.
Elke keer als er kleur moet bekend worden zijn er wel politieke partijen, die om één of andere reden neen zeggen.

Ik blijf het herhalen: de klimaatkwestie is geen probleem zoals een ander politiek item.
Enkel permanente aandacht en inspanningen zullen ervoor zorgen dat we de klimaatdoelstellingen halen.
Iedereen zal haar/zijn steentje op haar/zijn plaats hier moeten toe bijdragen.
We zullen echt naar een andere manier van leven moeten gaan.

Als sp.a steunen wij dan ook deze klimaatwet."

  • (1) "Waarom wachten met zo'n draagvlak?", De Standaard, dinsdag 26 maart 2019, online.