Kampioenendag De Eendracht Sint-Truiden

Op zondag 13 december 2015 was het weer zover: kampioenendag van de duivenmaatschappij De Eendracht Sint-Truiden in hun lokaal op het domein Terbiest, Terbiest 104 in Sint-Truiden.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove was traditioneel aanwezig.

"De duivensport is een van de Vlaamse sporten, die het steeds moeilijker hebben om te overleven", zegt Ludwig Vandenhove.
"Je kan dat zien aan de stijgende gemiddelde leeftijd van de liefhebbers. Ook wordt het steeds moeilijker voor de verenigingen om lokalen te vinden.
Toen de duivensport nog populair was en heel wat mensen aantrok, 'vochten' cafés om duivenclubs bij hen te krijgen. Maar de tijden veranderen: horeca-uitbaters hebben die ' vuiligheid' liever niet meer. Vandaar dat het goed is dat wij als toenmalig stadsbestuur het initiatief genomen hebben voor de huisvesting van De Eendracht op het domein Terbiest en ook voor de Velmse duivenmaatschappij in een bijgebouw van de vroegere gemeenteschool in Velm (Sint-Truiden). Tevens heeft De Zwaluw destijds subsidies gekregen voor de (her)inrichting van de parochielokalen van Melveren.
Ik hoop dat het huidige stadsbestuur daar aandacht blijft voor hebben.

Ja de duivensport wordt stilaan Vlaams erfgoed."

Ludwig Vandenhove schonk weer een aantal ereprijzen.
Dit jaar was dit het geval voor de vluchten op Reims.

“Alle nationale en provinciale winnaars kregen een aandenken van de provincie Limburg."

Zie ook Prijzen uitdelen ‘bij de duiven’ van 19-12-2014 op deze website.