Johan Vande Lanotte heeft gelijk

In de rand van het einde van zijn opdracht als informateur heeft Johan Vande Lanotte een aantal voorstellen gedaan voor het beter toekomstig functioneren van de democratie in België. (1)

Eén van die suggesties is grondwettelijk een tijdslimiet op te leggen voor de vorming van een nieuwe federale regering.
Natuurlijk kan/moet hetzelfde gelden voor de andere regeringen.

“Johan Vande Lanotte stelt een periode voor van 3 maanden, ook al zegt hij dat dit louter arbitrair is “, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
“Hij haalt een aantal voorbeelden aan, onder andere Griekenland en Spanje, waar dit systeem werkt.
De consequentie van het hele verhaal is natuurlijk dat er dan snel opnieuw verkiezingen komen indien partijen er niet in slagen een regering te vormen. Daartegenover staat dat wie zich tijdens de onderhandelingen constructief opstelt, (normaal) zal beloond worden door de kiezer.

Er moet iets gebeuren, ik hoor dat van ‘de vrouw en de man in de straat’.
De politiek heeft al weinig vertrouwen bij de burger en ik ben er zeker van dat dat in de huidige omstandigheden nog systematisch achteruitgaat.

Best zou zijn dat voorstellen om ons democratisch systeem te verbeteren niet zomaar los van elkaar zouden behandeld worden.
Aan te bevelen,  is dat dit eens grondig zou bekeken worden door wetenschappers, bijvoorbeeld grondwetspecialisten en politicologen, en politici samen, zodat we tot een pakket van maatregelen zouden komen. Dus niet zo een overhaaste beslissing zoals de Vlaamse regering gedaan heeft met de afschaffing van de opkomstplicht bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen.

Alleen al maar het gegeven dat er in feite gewacht wordt om ernstig met de federale regeringsonderhandelingen te starten tot de deelregeringen gevormd zijn, is een probleem.  En dan te weten dat net diegenen, die altijd gepleit hebben voor een federalisering en afzonderlijke verkiezingen, nu net het slechte voorbeeld geven. Kijken we maar naar de N-VA’ers Bart De Wever en Jan Jambon bij de vorming van de Vlaamse regering.”