JA voor dierenwelzijn, maar geen burgers tegen elkaar opzetten!

Dat antwoordde gedeputeerde voor dierenwelzijn Ludwig Vandenhove tijdens de Limburgse provincieraad van woensdag 15 oktober 2014 op een vraag van provincieraadslid Koen Ooms (Vlaams Belang).

"Moest de vraag niet van het Vlaams Belang komen, zou het publiek mij verdenken dat dit 'een getelefoneerde vraag' is", zei Ludwig Vandenhove.

"Ik ben het volledig met u eens dat de overheid streng moet optreden tegen iedereen, die wetten op het dierenwelzijn overtreedt.
Of het nu gaat over malafide broodfokkers, of over wilde dieren in circussen.

Het is niet voor niets dat ik de eerste burgemeester (Sint-Truiden) in België was, die een dierenpolitie ingevoerd heeft en die als eerste wilde dieren in circussen verboden heeft met alle, tot zelfs gerechtelijke klachten, tot gevolg.
Met de besparingen van de huidige federale en Vlaamse regering en de vermindering van het aantal ambtenaren en politiemensen, zal de situatie er zeker niet op verbeteren.

En wat uw vraag betreft over het ritueel slachten en het gebruik van tijdelijke slachtvloeren is mijn antwoord ook klaar en duidelijk.
Vanuit dierenwelzijnsstandpunt ben ik tegen onverdoofd slachten en reeds in 2005 heb ik hier als senator een wetsvoorstel voor ingediend [1]. En ik heb niet de gewoonte om van gedacht te veranderen.

Maar de politiek moet mensen verzoenen en niet tegen elkaar opzetten. Vandaar dat ik pleit voor overleg tussen alle betrokkenen vooraleer de tijdelijke slachtvloeren eventueel afgeschaft worden. Trouwens, deze tijdelijke slachtvloeren zijn precies ingevoerd naar aanleiding van mijn wetsvoorstel en dat van een aantal toenmalige collega's-parlementairen.
Dat was toen al een compromis.
Ik herinner mij zo nog de gesprekken met Global Action in the Interest of Animals (GAIA)-voorzitter Michel Vandenbosch en een aantal gemeentebesturen (onder andere in Houthalen-Helchteren met huidig burgemeester Alain Yzermans en huidig schepen Mustafa Aytar)." 

[1] Senatoren willen bedwelming bij rituele slachtingen. www.vilt.be, 28-01-2005.

 

Zie onder andere “Dierenpolitie is altijd belangrijk!” van 21-08-2013, Geld voor Limburgse dierenasielen van 15-09-2014 en Verbod op ritueel slachten: ja, maar...!? van 03-02-2010.