Integrale veiligheid

"Integrale veiligheid is steeds één van hoofdaandachtspunten geweest tijdens mijn 18 jaar als burgemeester van Sint-Truiden", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
"De huidige burgemeester en het huidige stadsbestuur hechten daar duidelijk minder belang aan.

Integrale veiligheid: de (lokale) overheid moet ernaar streven dat elke burger zich zo goed mogelijk voelt, zich veilig voelt in alle mogelijke omstandigheden en op alle mogelijke plaatsen.

Alleen al wat er allemaal schort aan het openbaar domein op het hele grondgebied van Sint-Truiden is typerend voor de huidige aanpak.
Het zou niet mogen en heel het onderhoud van het openbaar domein zou via een goed functionerend algemeen systeem moeten georganiseerd zijn. Maar dat is duidelijk niet het geval.
Als sp.a fractie merken we dat er soms sneller tot actie overgegaan wordt vanuit het CD&V-N-VA-Open Vld-coalitie als we iets posten op facebook dan dat we het officieel signaleren per mail of mondeling op de gemeenteraad of op een raadscommissie.

Het voorbeeld hieronder vind ik heel erg.

Affiche Voorpost

Op dit bord, waarin een stadsplan van Sint-Truiden is aangebracht, hangt al enkele weken een affiche van VOORPOST.
Ik heb opzettelijk gewacht om het te signaleren om te kijken of ‘het systeem’ zou werken.
Zelfs in het geval van zulke ‘extreme’ affiche werkt het niet! Ik heb het dan uiteindelijk toch maar gesignaleerd aan de algemeen directeur een de korpschef.
Wat zou er moeten gebeuren in zo een geval? Onmiddellijk of veel sneller verwijderen op kosten van de organisatie en een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) of proces-verbaal opstellen.

Een overheid is het aan zichzelf verplicht om baas te blijven op het openbaar domein.
Anders kan je geen voorbeeld zijn voor de burgers en vragen dat zij dat openbaar domein respecteren.

Trouwens die borden met het stadsplan van Sint-Truiden aan de invalswegen van Sint-Truiden zouden ook regelmatig eens mogen proper gemaakt worden en de stadsplattegrond vervangen worden.
Op sommige plaatsen is het bord zelfs weg."

Zie onder andere ook "Proper openbaar domein" van woensdag 14 november 2018 op deze website.

Afbeelding: eigen foto