Inspraak bevolking bij fusies gemeenten

De Vlaamse regering heeft de keuze voor vrijwillige fusies van gemeenten uitdrukkelijk in het regeerprogramma geschreven.

“Vrijwillig fusioneren is het niet echt, want geïnteresseerde gemeenten worden ‘beloond’ met een serieuze schuldovername”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Onder andere daarom vind ik dat zulke fusie zou moeten gepaard gaan met een verplichte raadpleging van de bevolking.

Ik vroeg de mening hierover van Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers.
Hij deelt duidelijk mijn mening niet.”

Hieronder vindt u mijn schriftelijke vraag en het antwoord van de minister.