Infrabel: geen gif gebruiken om onkruid te bestrijden!

Dat zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Naar ik verneem, zou spoorwegbeheerder Infrabel opnieuw van plan zijn om de zogeheten giftrein in te zetten om de sporen en een aantal terreinen gifvrij te maken” (1), zegt Ludwig Vandenhove.
“Hun argumenten:

  • nog geen echte alternatieve methoden;
  • alle alternatieve mogelijkheden zijn te duur;
  • alle andere methoden betekenen meer overlast en vertragingen voor de reizigers.

In Vlaanderen mag decretaal geen enkele overheidsinstantie nog onkruid bestrijden met pesticiden.
Bevoegd minister Joke Schauvliege heeft in 2015 hiervoor nog een uitzondering toegestaan voor Infrabel, weliswaar stellende dat dit de laatste keer zou zijn.
Er is nu een nieuwe vraag van Infrabel aan huidig minister Zuhal Demir.
Ik vind dat de minister nu geen uitzondering meer mag toestaan.
Infrabel moet zich aan het decreet houden, zoals alle andere overheden.”