Industrie niet ten koste van alles

Industrie zorgt voor welvaart en welzijn. Maar de prijs, die we hiervoor betalen als maatschappij, zelfs voor onze eigen volksgezondheid, is hoog, proportioneel te hoog.

De Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)-problematiek is daar het meest recente voorbeeld van.

De politiek moet dringend moeilijke beslissingen nemen op zoek naar een beter evenwicht.