Honden en natuurbehoud

“Diverse studies tonen aan dat honden kunnen ingeschakeld worden voor natuurbehoud”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ze kunnen ingezet worden voor de monitoring van populaties van dieren en planten, die niet makkelijk te vinden zijn.
Hun grote troef is dat ze dat kunnen zonder de soorten in kwestie in gevaar te brengen.

Voor een efficiënt natuurbehoud is het noodzakelijk dat er grotere aandacht komt voor moeilijk vindbare soorten.
Tot voor kort was dat het werk van vrijwilligers, die zich vaak beperk(t)en tot opvallende soorten uit de vogel -en vlinderwereld. Maar uiteraard gaat natuurbehoud over veel meer.
Het Instituut Natuur- en Bosonderzoek (INBO) heeft al enig onderzoek gedaan naar het inschakelen van honden. (1)

Ik ondervroeg Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Demir (N-VA) in welke mate Vlaanderen gebruik wil maken van deze bijkomende mogelijkheid om aan natuurbeleid te doen.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Zuhal Demir.