Schakel particuliere reddingshonden structureel in

Dat stelt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove voor.

“Hoewel veiligheid in de strikte betekenis van het woord een federale materie is, blijft het mij boeien, ook als Vlaams parlementslid”, aldus Ludwig Vandenhove. “Bovendien zijn er in dit te ingewikkeld land altijd wel een aantal elementen, die zich op diverse niveaus afspelen.
Nu minister Zuhal Demir zich de portefeuille van Justitie en Handhaving toegeëigend heeft, is dit nog meer het geval.
In feite een lege portefeuille, dus moet er gezocht worden naar dossiers en bevoegdheden om deze op te vullen.

Ik heb al enkele vragen gesteld aan de minister over het ter beschikking stellen van eventuele terreinen van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) of van andere Vlaamse instellingen om het oefenen van reddingshonden van particulieren of particuliere verenigingen mogelijk te maken. Daar is immers gebrek aan.
Minister voor Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir is die optie principieel genegen, maar de praktische uitwerking laat op zich wachten.

Hoewel wij in België beschikken over een gedegen en kwalitatief sterk opsporingsteam onder leiding van diensthoofd -commissaris van de Cel Vermiste Personen  Alain Remue, wordt er vaak aanvullend een beroep gedaan op die vrijwilligersorganisaties. (1) Bovendien ontbreekt het in België aan een echt beleidskader voor politie- en reddingshonden in de brede betekenis van het woord. (2)

Het zou dan ook goed zijn dat de federale overheid enige structuur zou proberen te brengen binnen bestaande private organisaties, die dat werk proberen te doen of erbij proberen te helpen.
Er zouden bepaalde voorwaarden kunnen uitgetekend worden bij wet of bij koninklijk besluit, waaraan deze instanties minimum moeten voldoen.

Er zou een éénvormige certificering van alle kandidaten-reddingshondenteams, meestal Verenigingen Zonder Winstoogmerk (VZW’s), kunnen gebeuren door de erkende politiescholen, bijvoorbeeld telkens voor één jaar en mogelijks elk jaar te vernieuwen.
Politiescholen zouden die taak aan elkaar kunnen doorschuiven, zodat het een gespecialiseerde functie wordt. Het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) bijvoorbeeld heeft op dat vlak heel wat know-how in huis.
Deze manier van werken zou tegemoetkomen aan de vraag van de hondenteams, die het goed menen en aanvullend kwalitatief werk kunnen leveren aan de officiële diensten. Zo zouden ook ‘de cowboys’ uit de sector kunnen opgespoord worden en liefst verdwijnen.

Werk voor de parlementaire collega’s, want het betreft een federale bevoegdheid.”