Hoe zit het met de Leidingstraat Antwerpen-Ruhr?

Het is (voorlopig?) stil rond de Leidingstraat Antwerpen-Ruhr. Nochtans blijft er heel wat commotie in de 45 gemeenten uit de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg, die eventueel getroffen zullen worden door de komst van de aangekondigde pijpleidingen.

“Vandaar dat ik Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir opnieuw ondervraagd heb tijdens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op dinsdag 30 november 2021 over de stand van zaken van dit project”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Uit het groot aantal reacties, die tijdens de publieke raadpleging op de starnota verzameld zijn, blijkt dat heel wat particulieren, landbouwers, organisaties, buurtcomités, bedrijven, gemeenten, etc. ongerust zijn en zich heel wat vragen blijven stellen.
Normaal zou er in oktober al meer duidelijkheid geweest zijn over de verdere planning en timing. Maar voorlopig blijft het stil.
De betrokken gemeenten en hun inwoners hebben recht op de nodige informatie en op transparantie.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van de minister. (1)