Hoe krijgen we de Limburgse productiviteit en toegevoegde waarde omhoog?

“Qua tewerkstelling en werkloosheidsgraad heeft Limburg de laatste jaren een serieuze inhaalbeweging gemaakt.
Een goede zaak. Maar qua productiviteit en toegevoegde waarde blijven we achterna hinken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Productiviteit en toegevoegde waarde zijn nochtans belangrijke elementen voor de sociaaleconomische graadmeter.

Uit analyses blijkt dat de productiviteit en toegevoegde waarde in Limburg stelselmatig achterlopen ten opzichte van de rest van Vlaanderen.
Een Limburgse werknemer realiseerde in 2019 gemiddeld zo een 88 000 euro aan toegevoegde waarde.
In Vlaanderen bedroeg de arbeidsproductiviteit gemiddeld circa 105 000 euro. Of een verschil van bijna 16%
Tien jaar geleden bedroeg dat verschil 14,7%.
Dat zou vooral samenhangen met de sluiting van grote industriële sites, zoals Ford Genk, terwijl er vooral werk bij kwam in laagproductieve dienstensectoren.

Alle projecten en plannen vanuit Vlaanderen voor Limburg zijn een goede zaak. Maar fundamentele verbeteringen van economische indicatoren zijn des te belangrijker.

Welke inspanningen zal de Vlaamse regering doen om de productiviteit en de toegevoegde waarde in Limburg te verhogen?
Hoe zal het nieuwe Strategische Actieplan Limburg in het kwadraat turbo (SALK-turbo) daarop inspelen?

Ik ondervroeg Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns in de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie.
Als Limburger zou hij iets extra moeten doen om dat probleem aan te pakken.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Jo Brouns. (1)