Het groene verhaal van sp.a Sint-Truiden

Schepen
Filip Moers geeft een brochure uit over 18 jaar sp.a-
beleid rond duurzaamheid, groen, milieu, natuur en natuurontwikkeling in Sint-Truiden.

In de publicatie, bedeeld van huis tot huis, wordt een overzicht gegeven van de realisaties onder voormalig sp.a-schepen Jef Thewis en onder huidig sp.a-schepen
Filip Moers.

 

 

Zie ook de website www.filipmoers.be

Hieronder vindt u het voorwoord van burgemeester Ludwig Vandenhove.

Beste inwoners

sp.a Sint-Truiden staat voor aandacht voor groen, milieu, natuur, natuurontwikkeling en duurzaamheid.

Wij besturen inmiddels sedert 1 januari 1995 onafgebroken mee de stad Sint-Truiden en deze belangrijke bevoegdheden zijn sindsdien altijd in sp.a-handen geweest. En we mogen fier zijn op wat schepen jef Thewis en daarna schepen
Filip Moers gerealiseerd hebben.

Voor sp.a Sint-Truiden zijn deze
beleidsdomeinen altijd prioriteiten geweest.

In deze brochure willen we u, zonder volledig te zijn, een overzicht geven van de belangrijkste realisaties.

In de politiek moeten we vooruitkijken - en dat doen we, u kan binnenkort kennis maken met ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012 -, maar soms is het goed even terug te kijken.
We zijn fier op onze
beleidsdaden, ook qua groen, milieu, natuur, natuurontwikkeling en duurzaamheid.

sp.a Sint-Truiden heeft tevens getracht om deze elementen zoveel mogelijk te laten doorspelen in andere domeinen, zoals via diverse educatieve projecten in het onderwijs, aandacht voor milieu binnen de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en bij aanpak van de water- en modderoverlast.
Het zijn mooie voorbeelden van een integraal
beleid.

Wij willen dit
beleid verder zetten na de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012 en we rekenen op u.

Veel leesgenot!

Uw burgemeester
Ludwig Vandenhove

Wie nog geen exemplaar heeft ontvangen, kan er één aanvragen via burgemeester@sint-truiden.be .

Zie onder andere de teksten ‘Afsluiting zwerfvuilacties’ van 21 juni 2012 en ‘Rozentuin op domein ’t Speelhof uitgebreid’ van 2 juli 2012 op deze website.