Hazenpopulatie: opletten

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove stelde een schriftelijke vraag over de evolutie van de  hazenpopulatie in Vlaanderen en per provincie.

Voor heel Vlaanderen neemt de hazenpopulatie toe over een periode van 10 jaar (van 43 245 tot 52 262). Maar de cijfers verschillen sterk van provincie tot provincie. Zo nemen de cijfers in verhouding het sterkst af in Limburg (in 10 jaar van 3 267 tot 2 411), terwijl er in West-Vlaanderen precies een sterke stijging waar te nemen is over dezelfde periode (van 17 773 tot 29 362)”, zegt Ludwig Vandenhove.

In welke mate zijn deze cijfers betrouwbaar?”, vraag ik mij af. “Het is ook opvallend dat deze cijfers gebaseerd zijn op de afschotcijfers van de jagers en niet op officiële getallen van de overheid. Een Vlaamse overheid, die zichzelf respecteert, zou toch zelf een officiële inschatting moeten kunnen maken over dierenpopulaties in het algemeen en hazenpopulaties in het bijzonder.

Als we inschattingen maken van het aantal hazen, moeten we niet enkel kijken naar de jagers, maar evenzeer naar de landbouwsector.
De landbouw moet gestimuleerd worden om bij het maaien en het bewerken van de grond maximaal rekening te houden met de diersoorten, die er zich in ophouden, zoals de hazen.
Het aangekondigde proefproject van de jagersvereniging Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is een eerste, kleine stap in de goede richting. Maar voor mij volstaat dat niet. Waarom is trouwens de landbouwsector daar niet structureel bij betrokken?.”

Hieronder vindt u mijn schriftelijke vraag en het antwoord van de minister.

   

Het Belang van Limburg wijdde er een artikel aan op donderdag 25 maart 2021 (hieronder).

 

  • Zie onder andere ook ‘Hazen worden zeldzaam’ van vrijdag 22 januari 2021 op deze website.
     
  • Foto: Shutterstock.com.