Handhavingsweek Zwerfvuil en Sluikstorten

Dit jaar zal voor de 2de maal de ‘Handhavingsweek Zwerfvuil en Sluikstorten’ georganiseerd worden in Vlaanderen van maandag 17 september tot en met zondag 23 september 2018 onder de noemer ‘Mooimakers’.
Partners zijn de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), Fost Plus en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Op dinsdag 26 juni 2018 was er een provinciaal briefingsmoment in de raadzaal van het provinciehuis.
Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove deed het slotwoord.

Ludwig Vandenhove: “Handhaving is mijn stokpaardje.
Er gebeurt veel te weinig handhaving in Vlaanderen op alle domeinen.
In diezelfde context ben ik een grote voorstander van Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS).

Ik vind het goed dat er jaarlijks zo een actie gebeurt bij wijze van preventie en sensibilisering, maar in feite is handhaving rond zwerfvuil en sluikstorten een permanente opdracht.
In Limburg trachten we daarvoor maximaal samen te werken met de afvalintercommunale Limburg.net.

De aanpak van sluikstorten en zwerfvuil vergt eveneens een integrale aanpak. Daarom hoop ik dat de Vlaamse regering snel het verpakkingsplan van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw definitief zal goedkeuren. Daarin zit ook de invoering van statiegeld, waar in Limburg een meerderheid van de bevolking voor is (ik trouwens ook!). (1)
De voortrekkersrol die Limburg.net hierin speelt, is hier niet vreemd aan. (2)

De resultaten van vorig jaar voor Limburg van de campagne ‘Mooimakers’ waren niet zo goed.
Er werden slechts 24 acties geregistreerd, uitgevoerd door 51 handhavers, en er werden 27 processen-verbaal (pv’s) en GAS-pv’s opgesteld voor zwerfvuil en sluikstorten.
Is er te weinig gedaan of is er veel gedaan en te weinig geregistreerd?
Ik hoop het laatste: doen is het belangrijkste, registreren bijzaak.

In de rand wil ik nog eens promotie maken voor de opleiding Milieutoezichthouder die in september 2018 start en die mee georganiseerd wordt door het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT).” (3)

 

Zie http://mooimakers.be/week-van-de-handhaving.

(1) “Burger is klaar voor statiegeld”. Het Belang van Limburg, 23-04-2018, p. 8.
(2) Zwerfvuil puilt uit van plastic en blik. Het Belang van Limburg, 24-05-2018, p. 5.
(3) https://www.vlaamsbrabant.be/pivo/bestuursschool/leefomgeving/handhaving/milieutoezichthouder-certificaat-1-algemene-beginselen-milieuregelgeving.jsp

Zie ook Handhavingsweek Zwerfvuil en Sluikstorten van 17-09-2017 en Handhavingsweek Zwerfvuil en Sluikstorten van 14-06-2017 op deze website.