Groen-PVDA-sp.a

Linkse fracties in het Vlaams Parlement

Kandidaat sp.a voorzitter Hannes De Reu heeft voorgesteld om één links front te vormen tussen Groen, PVDA en sp.a in het Vlaams parlement.
Hij droomt zelf van een schaduwregering. (1)

“Ik laat die uitspraken voor zijn rekening en ik ga mij zeker niet moeien met de voorzittersverkiezing”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Maar ik  herhaal dat ik vind dat in een steeds rechtser en onverdraagzamer Vlaanderen linkse partijen er best aan doen zo nauw mogelijk samen te werken.
Natuurlijk heeft elke partij een eigen geschiedenis, een eigen ideologie, een eigen manier van werken, personen met eigen ambities etc.
Dat mag linksen en progressieven niet tegenhouden om zoveel mogelijk met elkaar te spreken en samen te werken als het kan, bijvoorbeeld rond een linkse of Belgische canon. (2)

We hebben nu (in principe!) een periode van 5 jaar zonder verkiezingen. Dan moet het er toch inzitten om op zoveel mogelijk niveaus en rond zoveel mogelijk dossiers concreet samen te werken. En waarom zou dit niet leiden tot meer structurele samenwerking en misschien zelfs tot echte kartels, bijvoorbeeld bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen?

De voorbije twee weken waren de drie linkse partijen in het Vlaams parlement in de praktijk al één front tegen de Vlaamse regering.
Hopelijk herhaalt zich dat vaak.

Met het afschaffen van de opkomstplicht en de nieuwe regel dat de sterkste partij in een coalitie de burgemeester mag leveren, moet hier zeker strategisch over nagedacht worden met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2024.”