Een linkse canon

De nieuwe Vlaamse regering wil absoluut de inwoners een ‘Vlaamse identiteit’ schoppen.
Het is eigenlijk een plan van de N-VA met de hete adem van het Vlaams Belang in de nek.

Alle middelen zijn goed, zelfs een Vlaamse Canon”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
“In feite onvoorstelbaar dat CD&V en Open Vld dat zomaar slikken.”

Het regeerakkoord stelt: “Het is essentieel dat we de Vlaamse identiteit complexloos kunnen beleven, onder meer via gedeelde symbolen. Tegen die achtergrond vragen we aan een groep onafhankelijke experts om op wetenschappelijke basis een Canon voor Vlaanderen op te stellen. Het gaat om een lijst van ankerpunten uit onze Vlaamse cultuur, geschiedenis en wetenschappen, die zowel in het onderwijs als in het kader van inburgeringstrajecten ter ondersteuning gebruikt worden.”

“Wat die onafhankelijke experts betreft, hebben we inmiddels als wat ervaring in het Vlaanderen van de N-VA.
Het feit dat deze Vlaamse regering de provinciegouverneurs opnieuw politiek zal aanduiden, is daar het meest recente bewijs van”, aldus Ludwig Vandenhove.

“LINKS, PROGRESSIEF Vlaanderen moet hier een tegengewicht tegen vormen.
Als deze Vlaamse regering echt een Canon wil, moeten wij hier een linkse, progressieve Canon tegenover plaatsen. En waarom geen Belgische Canon?”