Groen maakt gezond

Dat was het thema van de Contactdag Netwerk Educatie én Inspiratiedag Citizen Science op zaterdag 1 december 2018 aan de Universiteit Hasselt (UHasselt), Campus Diepenbeek (gebouw D) in een organisatie van het Provinciaal Natuurcentrum (PNC), samen met een aantal partners: Centrum voor Milieukunde (CMK) van de UHasselt, Milieuzorg Op School (MOS) en Vitamine Limburg.

‘s Morgens was er een plenair gedeelte met een inleiding van afscheidnemend gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove en een lezing van professor doctor Hans Van Dyck (gedragsecologie) aan de Université Catholique de Louvain La Neuve (Earth & Life Institute) met als thema ‘Gezondheid door een biodiverse bril: wat doet natuurcontact?’.
‘s Namiddags waren er werksessies en lezingen.
Tussendoor liep er een netwerkmarkt.

Ludwig Vandenhove: “De link tussen gezondheid enerzijds en leefmilieu en natuur anderzijds houdt mij al enige tijd bezig.
Mensen hechten meer en meer belang aan hun gezondheid en hun levenskwaliteit.
Ik zie daar een mogelijkheid in om het milieu- en natuurgegeven (onder andere CO2-problematiek, problematiek fijn stof, etc.) laagdrempeliger te maken.

Verschillende onderzoeken wijzen uit dat de natuur het beste medicijn is voor onze gezondheid: preventief, curatief, qua revalidatie, voor fysieke en geestelijke problemen, enz.
Limburg kan en moet hierin, als groenste provincie van Vlaanderen, een pioniersrol spelen.

De voorbije 2 jaar hebben we vanuit de provincie Limburg sterk ingezet op dit thema.
Eensdeels is er Vitamine Limburg.
Het is een initiatief waarbinnen heel wat actoren uit diverse sectoren in Limburg samengebracht worden om te komen tot onderzoeken en projecten waar natuur wordt ingezet voor de gezondheid.
Anderdeels zijn er heel wat specifieke projecten rond dit onderwerp.
Het belangrijkste betreft de vergroening van speelplaatsen, waar een specifiek reglement is rond uitgewerkt.
Verschillende voordelen vallen hier samen: biodiversiteit, klimaatadaptatie, leernatuur en Groen maakt Gezond.

Ik wens jullie een aangename en leerrijke dag toe.”

 

Zie ook Groen maakt gezond van 25-11-2018 en Heeft de natuur effect voor preventie van stress op het werk? van 05-07-2018 op deze website.