GREENPEACE heeft gelijk!

De milieuorganisatie GREENPEACE stuurt een deurwaarder naar Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, omdat volgens hen het Vlaams luchtkwaliteitsplan onvoldoende is. Het plan komt bovendien niet tegemoet aan de vereisten, die de rechter Vlaanderen vorig jaar oplegde. (1)

Ik kan Greenpeace perfect begrijpen”,  zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “De luchtkwaliteit is immers veel te belangrijk voor de gezondheid van de bevolking.

Minister Zuhal Demir zegt dat ze wil spreken met GREENPEACE, maar aanvaardt niet dat een organisatie werkt met rechtszaken en deurwaarders. Maar dat is nu éénmaal een aanpak, die de laatste jaren meer en meer gebruikt wordt, ook in het buitenland.
Dat overheden niet tegen elkaar procederen vind ik logisch (hoewel dat in België en Vlaanderen vaak gebeurt!), voor organisaties tegen de overheid ligt dat anders.

Het gaat hier trouwens niet over de gevolgde procedures, wel over de inhoud en de parameters
De luchtkwaliteit in Vlaanderen moet veel beter en daar zijn bijkomende maatregelen voor nodig.
Deze Vlaamse regering heeft de kilometerheffing ‘afgeschreven’ en op woensdag 6 november 2019 heeft minister Zuhal Demir bevestigt in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement dat er onder deze legislatuur zeker geen CO2-belasting komt.

Ik heb stellig de indruk dat het huidig Vlaams parlement in meerderheid bestaat uit ‘klimaatontkenners’. ERG!

De Vlaamse regering gelooft ‘heilig’ in innovatie en technologie om deze problemen aan te pakken en blijft de burger ‘wijsmaken’ dat de klimaatproblematiek en de luchtvervuiling geen inspanningen van de bevolking zal vragen.
Populistischer kan moeilijk.

De Vlaamse regering zou net een ambitieus klimaatplan moeten uitwerken, waarbij zoveel mogelijk groepen, organisaties, burgercomités, etc. betrokken worden. In die context zou de Vlaamse regering ook de talrijke ‘burgerwetenschappers’ kunnen honoreren en betrekken bij mogelijke oplossingen.”

Voor sp.a heeft collega Bruno Tobback hierover een tussenkomst gedaan in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement op woensdag 6 november 2019.
www.vlaamsparlement.be