De luchtkwaliteit: bewustzijn neemt geleidelijk toe

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

De luchtkwaliteit: bewustzijn neemt geleidelijk toe

De burger wordt steeds meer bewust van de luchtkwaliteit, zeker in steden.
Limburg blijft niet achter.

Uit een onderzoek van Greenpeace blijkt dat de luchtkwaliteit in meer dan 6 van de 10 Vlaamse basisscholen zorgwekkend tot ronduit slecht is. (1)

Er zijn steeds meer steden, die bepaalde maatregelen nemen in verband met milieuvervuilende voertuigen.

Het gegeven van de toenemende aandacht voor de burgerwetenschap is hier niet vreemd aan.  Zo is er op dit moment de campagne CurieuzeNeuzen Vlaanderen. (2)

“Hoe is de toestand in Limburg?”, vraagt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove zich af.
“Algemeen gaan we ervan uit dat de toestand hier minder erg is dan in andere regio’s van Vlaanderen, omdat wij niet echt grote steden op ons grondgebied hebben en we veel bossen en groen hebben. Maar is dat correct?

Om dit sluitend te weten, willen wij in Limburg ook zo snel mogelijk een wetenschappelijk onderbouwd netwerk opzetten.
Bij de aankondiging van het Greenpeace-onderzoek enkele maanden geleden, heb ik al opdracht gegeven aan het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) om te bekijken hoe wij in Limburg een dergelijk representatief onderzoek kunnen opzetten.
We kunnen hierbij gebruik maken van de jarenlange ervaring, die we qua burgerwetenschap opgebouwd hebben via onder andere het PNC en de Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA).
Waarnemingen zijn één zaak, ze wetenschappelijk verwerken en interpreteren een andere.

Er is eveneens heel wat interesse vanuit Smart Region Limburg (S-LIM), Limburg NutsHoudersMaatschappij (NUHMA) en een aantal Limburgse gemeenten.
Momenteel onderzoeken we hoe we hieromtrent zo snel mogelijk aan de slag kunnen gaan.

Wordt dus vervolgd.
De provincie Limburg (ja, die verdomde provincie!) kan hier weer eens de voorbeeldrol bevestigen.

Zou het niet mooi zijn dat we voor Limburg, zoals kortelings in Maastricht, een éénvormig milieuvignet zouden hebben  met varianten voor centra en randgemeenten? (3) Uiteraard is het maar één mogelijke denkpiste.

In het volgende nummer van Limburg Natuurlijk! (LINA), dat volgende week verschijnt , is er uitgebreid aandacht voor ‘(FIJN) STOF tot nadenken’.

Het wordt steeds moeilijker voor de burger om het nog te begrijpen:  de CO2-problematiek en luchtvervuiling. Maar beide elementen hebben wel degelijk met elkaar te maken.”

(1) Leerlingen ademen slechte lucht, De Morgen, 15-03-208, p. 7.
(2) Curieuze neuzen Vlaanderen, www.curieuzeneuzen.be
(3) Maastricht
omarmt milieuvignet: niet alleen in centrum, ook in omliggende wijken, www.hbvl.be, 14-03-2018.

Zie ook Inspiratiedag 'Citizen Science 2017' van 20-11-2017 en Limburgse contactdag natuuronderzoek: weer een succes!  van 06-03-2018 op deze website.