Gezondheidstoets voor ruimtelijke plannen

Het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) Leiland heeft een gezondheidstoets ontwikkeld in samenwerking met de intercommunale Leiedal.
De zes indicatoren worden meegenomen bij plannen voor de publieke ruimte en bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s). (1)

Een RUP wordt op die manier kritisch beoordeeld op gezondheidscriteria.
Het Logo geeft niet-bindende suggesties.

“Een mooi initiatief dat eventueel, na analyse en onderzoek, navolging verdient elders in Vlaanderen”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “De omgeving heeft immers een grote invloed op de gezondheid.
RUP’s van gemeenten hebben een grote impact op de leefomgeving van mensen. Het lijkt dan ook logisch dat gezondheidsaspecten meegenomen worden in het beleid.
Het gebruikte instrumentarium bestaat uit zes indicatoren: walkability (in welke mate is het gebied of een site goed te bewandelen?), luchtkwaliteit, mobiliteit, leefmilieu, geluid en klimaat.
Er wordt voorgesteld om knelpunten weg te werken of potenties te benutten.  

Belangrijk in deze is dat de oorspronkelijke timing van de RUP’s kan gehandhaafd worden en dat er geen bijkomende, dwingende verplichtingen opgelegd worden.
Dat moet het uitganspunt zijn.

Ik denk dat Vlaanderen moet leren uit deze eerste projecten, ze moet evalueren en de gemeentebesturen moet aanzetten om zulke gezondheidstoets zoveel mogelijk toe te passen bij nieuwe RUP’s.
Vrijblijvend weliswaar, Vlaanderen legt al genoeg verplichtingen op.
Het zou tegemoetkomen aan de toenemende aandacht van de Vlaming voor gezondheids-en welzijnsaspecten.”

  • (1)’Gezondheidstoets voor ruimtelijke plannen’, LOKAAL, Nummer 4, april 2020, pagina’s 46, 47 en 48.
     
  • Zie onder andere ook ‘Bomen, bomen en bomen! Ook in Sint-Truiden’ van maandag 29 juli 2019 op deze website.
     
  • Foto: pixabay.com.