Geen overlast in en om het station in Sint-Truiden

“Daar hebben we als belastingbetaler recht op”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Maar nu de Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen (NMBS) op een schandalige manier het aantal openingsuren van de loketten afbouwt, ook in Sint-Truiden, is er steeds minder sociale controle in en nabij de stations.
Dat geldt voor een groot gedeelte van de dag, maar zeker in de vooravond, s’ avonds en in het weekend.

En ‘de sukkelaars’, die vroeger in het station regelmatig frequenteerden, kunnen daar nu minder of zelfs niet meer terecht.
Niet de taak van de NMBS hoor ik dan zeggen.
Akkoord, maar die mensen moeten wel ergens opgevangen worden.
Onze luxe maatschappij is rijk genoeg om zulke toestanden niet te tolereren in een stad als Sint-Truiden.

Om de veiligheid in de stationsomgeving te garanderen en de overlast te beperken, moet de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken meer uren en meer vrouw- en mankracht inzetten.Nochtans zijn dit opdrachten van de federale overheid en van de NMBS. Kaart het stadsbestuur van Sint-Truiden dit wel voldoende aan bij de hogere overheid? Wordt er wel voldoende druk uitgeoefend?

De overheid moet dit oplossen! Maar wie is de overheid in dit nodeloos ingewikkeld land(je)?
Dan willen sommigen het nog meer opsplitsen en nog ingewikkelder maken.”