Geen nieuw initiatief rond geboortebo(o)m(en) in Sint-Truiden

“Als VOORUIT Sint-Truiden hadden wij een bijkomend agendapunt toegevoegd voor de gemeenteraad van maandag 29 augustus 2022 om opnieuw een initiatief rond een jaarlijkse geboorteboom te nemen voor alle borelingen in dat jaar”, zeggen fractieleider Gert Stas en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Maar de cd&v-Open Vld-N-VA gunde het ons weer niet. Nochtans een beleidsitem dat jaren goed gewerkt heeft, niet teveel kost en dat heel wat elementen verzamelt: gezinsbeleid, klimaat en milieu en ontwikkelingssamenwerking. Dus ons agendapunt is niet goedgekeurd.

Het college van burgemeester en schepenen kwam met een tegenvoorstel: elk gezin met een boreling een fruitboom naar keuze geven om thuis te planten, de namen van de borelingen niet meer vermelden op een bord omwille van de General Data Protection Regulation (GDPR)-regeling en niet meer symbolisch tegelijkertijd bomen planten in een ontwikkelingsland.

Voor ons als VOORUIT een slecht voorstel: wat met gezinnen, die geen tuin hebben, het gaat niet over bomen op publiek domein, de GDPR-regeling kan geen probleem zijn, vermits we de ouders kunnen vragen of de (voor)naam van hun kind al dan niet vermeld mag worden en het element derde wereld komt helemaal niet aan bod."

Hieronder vindt u het toegevoegd punt van VOORUIT.