Fitness op openbaar domein

“Wij willen met VOORUIT Sint-Truiden de bevolking gratis de mogelijkheid aanbieden om fitness te doen op openbaar domein”, zeggen gemeenteraadsleden Eddy El Herbouti en Ludwig Vandenhove.

“Tijdens een raadscommissie heb ik al eens voorgesteld, zoals in sommige andere gemeenten, om in een publieke ruimte in Sint-Truiden fitnesstoestellen te plaatsen.
Andere gemeenten hebben daar vooral op ingespeeld sedert de situatie rond Covid-19 met de sluiting van de private fitnesscentra”, aldus Eddy El Herbouti.
Ik wil mijn voorstel nu herhalen en concretiseren en zal het op de gemeenteraad van Sint-Truiden op maandag 3 mei 2021 formeel namens de VOORUIT-fractie ter stemming voorleggen”.

Fitness in publieke ruimten moet aanvullend werken voor fitness in de private sector, niet concurrentieel”, zeggen Eddy El Herbouti en zijn collega Ludwig Vandenhove.
“Fitness kan een sociale functie hebben, onder andere voor jongeren, die zich op publieke fitness-toestellen kunnen afreageren en zo positieve energie ontwikkelen. Maar zulk een project is eveneens belangrijk voor personen, die het zich financieel niet kunnen veroorloven om te betalen in de privé -sector. Bovendien kan zulk project juist mee de private sector mee op de kaart zetten en als het ware als een toeleiding zorgen. Bijvoorbeeld waarom er geen bord aanbrengen met alle private firma’s in Sint-Truiden, die op de ene of andere gezonde manier iets met fitness te maken hebben?”.

In mijn voorstel aan de gemeenteraad, zal ik een principiële stellingname vragen in de zin dat er een beperkte werkgroep snel werk zal maken van de concrete uitwerking”, zegt Eddy El Herbouti. “Zo zouden we dan in augustus, ten laatste september 2021 concreet aan het werk kunnen gaan.
Wat moet die werkgroep doen?
Een locatie zoeken: concreet denk ik nu al aan domein ‘t Speelhof, de veemarkt, het pleintje aan Guvelingen, de groene ruimte aan ’t Kazelhof, in de omgeving van speeltuintjes en/of aan de burcht in Brustem als mogelijkheden. Maar alle andere suggesties, in het centrum of in de deelgemeenten, zijn welkom.
Hierbij moeten we bekijken dat er een beperkt aantal auto’s in de buurt kan parkeren. Daarenboven moet er beslist worden of er gewerkt zal worden met nieuwe toestellen of met toestellen, die zelf aangemaakt worden.
Nieuwe toestellen zullen een bepaald bedrag van investering vragen, zoals in Arnhem (Nederland ), maar niet onoverkomelijk. Voor een bedrag van 50 000 euro bijvoorbeeld kan er al heel wat. Bovendien kan er altijd uitgebreid worden na evaluatie, de start is nu belangrijk.
Een andere mogelijkheid is dat wij als stad een locatie aanbieden, de materialen betalen en vrijwilligers zoeken, die een aantal toestellen zelf in elkaar steken. Zo is het gebeurd in Leuven met verschillende toestellen met halters en gewichten (gym.be).
Ik ben ter plaatse geweest en heb gesproken met de initiatiefnemers.
Uiteraard ben ik graag bereid met de sportdienst mee te gaan om te bekijken hoe dat in Leuven – goed- werkt.
Het is een moeilijkere, maar goedkopere weg.
In dat geval zullen we een aantal vrijwilligers moeten zoeken, die bereid zijn zich hier achter te scharen. Ook hier wil ik helpen.”
  

“Zulk een publieke fitnessruimte kan een mooie aanvulling betekenen op de ‘speeltuin voor senioren’ op de grens tussen het domein Speelhof en het woonzorgcentrum ’t Meiland en op de Fit-O-meter in het domein Speelhof.
Misschien de ideale gelegenheid om deze beide initiatieven eens ‘op te knappen’ en er opnieuw de nodige promotie rond te maken”, besluit Ludwig Vandenhove.

  

Hieronder vindt u de perstekst van VOORUIT en de berichtgeving op www.truiensnieuws.be (1), www.sintruinbegot.be (2) en www.trudocs.be (3).