Personeelsproblematiek Vlaams detentiecentrum Tongeren

Het Vlaams detentiecentrum gaat weg uit Tongeren en zal verhuizen naar een leegstaande vleugel in Beveren.

Ik ben vooral bekommerd over het personeel en de verre verplaatsing, die zij eventueel moeten maken. Bovendien gaat het om tewerkstelling in Limburg, die weer verdwijnt”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Ik heb hierover Vlaams minister voor Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke al ondervraagd in oktober 2019.
Recent heb ik opnieuw een schriftelijke vraag gesteld, omdat ik de situatie strikt wil opvolgen.

Belangrijk is dat er in individuele gesprekken bekeken wordt welke oplossing het best is voor elk individu.

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord van de minister.