Erik Donckier te gast op causerie in het Koninklijk Atheneum in Sint-Truiden!

Op donderdag 10 april 2008 was politiek hoofdredacteur van Het Belang van Limburg Erik Donckier te gast op een causerie in het Koninklijk Atheneum in Sint-Truiden.
Ludwig Vandenhove leidde hem in in zijn functie als voorzitter van de vriendenkring van het Koninklijk Atheneum.


De vriendenkring van het Koninklijk Atheneum organiseert op initiatief van Ludwig Vandenhove een drietal keren per jaar zogeheten causerieën.
Er wordt telkens een spreker uitgenodigd, die een actueel, maatschappelijk thema belicht.
Naast het brede publiek, worden ook steeds de laatstejaarsleerlingen van het Koninklijk Atheneum uitgenodigd.
Heel dit opzet kadert in het concept brede school dat het Koninklijk Atheneum, en ook de andere instellingen op de campus Tichelrij, trachten te zijn.

Moderator Marcel Kerff ondervroeg Erik Donckier gedurende bijna 1,5 uur over de actuele politieke situatie in België, zijn verhouding met de politici, de invulling van de job van politiek hoofdredacteur en de positie van de krant ‘Het Belang van Limburg’ in het verleden en nu.
Nadien konden de aanwezige leerlingen en het publiek vragen stellen.

“Ik ben blij dat ik enkele jaren geleden als voorzitter van de vriendenkring van het Koninklijk Atheneum met deze causerieën begonnen ben.
Het is trouwens mijn overtuiging dat het brede publiek opnieuw meer en meer geïnteresseerd is in inhoudelijke voordrachten en uiteenzettingen.
In die zin is deze causerie niet uniek als initiatief: als burgemeester heb ik zo bijvoorbeeld ook de politieacademie (waar gesproken wordt over politionele en/of juridische thema’s in de brede betekenis van het woord) en de militaire academie (waar gesproken wordt over militaire en internationale thema’s in de brede betekenis van het woord) ingevoerd. Deze initiatieven vinden steeds plaats in de historische Academiezaal in Sint-Truiden.
Naast alle middelen van moderne communicatie en media hebben mensen opnieuw behoefte aan traditionele vormen van informatieverstrekking en discussies.
Ik heb er altijd in geloofd en geloof er vandaag nog meer dan ooit in”, aldus Ludwig Vandenhove.