Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus!

Elke maand valt het stedelijk informatieblad bij de Truienaars in de bus.
Burgemeester
Ludwig Vandenhove/> schrijft elke maand een voorwoord voor het informatieblad, dat u hier kan nalezen.

Mocht u geen informatieblad ontvangen hebben, dan kan u dat steeds aanvragen via info@sint-truiden.be.

Voorwoord informatieblad juli
Beste Truienaar

De zomer van 2007 staat in Sint-Truiden weer synoniem voor heel wat evenementen, die duizenden bezoekers zullen aantrekken en die ook de Truienaren de kans zullen bieden om de zomer in Sint-Truiden te ‘beleven’.

100 jaar geleden, in 1907, stond Sint -Truiden in de provinciale en nationale belangstelling met de provinciale tentoonstelling, de zogeheten ‘expoziese’.
2 jaar geleden, naar aanleiding van de zevenjaarlijkse Trudofeesten, heb ik de idee gelanceerd om deze verjaardag niet onopgemerkt te laten voorbijgaan en deze zomer is het dan zover.
Hoewel 100 jaar geleden, werd en word ik als burgemeester toch nog regelmatig aangesproken over deze historische gebeurtenis. Misschien precies het feit dat de huidige generaties, die nu nog in leven zijn, hierover altijd maar horen vertellen hebben zonder het zelf gezien en/of ervaren te hebben, doet deze provinciale tentoonstelling (velen denken dat het een heuse wereldtentoonstelling was!) iets bijzonders, iets buitengewoons hebben.

In het begin van de vorige eeuw schoten de wereldtentoonstellingen als paddestoelen uit de grond. Zij groeiden uit tot grootse evenementen waarop ieder land zichzelf kon voorstellen en promoten.
Verscheidene van deze wereldtentoonstellingen vonden plaats in België, onder andere in 1905 in/> Luik.
Dit Luiks initiatief bracht een aantal Truienaars, vooral uit de gegoede burgerij en zelfstandige middens, op het idee om iets gelijkaardigs te doen.

De initiatiefnemers wilden aantonen dat de provincie Limburg en de stad Sint-Truiden klaar waren voor een nieuw tijdperk. Vooral de ontdekking van de steenkool in 1901 met heel wat economische mogelijkheden en de koppositie op agrarisch gebied werden onder de aandacht gebracht.
Er was tevens oog voor het sociale aspect van de nieuwe opkomende industrie. Zo werd er aandacht geschonken aan de woonomstandigheden van de arbeiders, aan hun hygiëne, aan de positie van de vrouw, etc.
Als locatie werden de stationsbuurt en het stadspark uitgekozen.

Voor deze 100e verjaardag is een uitgebreid, maar evenwichtig programma samengesteld met aandacht voor de historische context en actuele activiteiten, kortom voor ieder wat wils.
U kan het raadplegen in dit informatieblad.

Ook voor een stad geldt ‘wie zijn verleden vergeet, heeft geen toekomst meer’.
Deze activiteit zal eens temeer het grote verleden van onze stad aantonen!

Aan iedereen een prettig verlof toegewenst, op reis in binnen- of buitenland of in Sint-Truiden.

Veel leesgenot!

Ludwig Vandenhove
/>
uw burgemeester